Gimnazjum dla Dorosłych

Nauka w szkole trwa 3 lata.

Osoby, które ukończyły 16 lat mogą starać się o przyjęcie do gimnazjum.

Egzamin gimnazjalny przerowadzany jest w terminie ustalonym przez OKE
dla wszystkich typów gimnazjów.

Posiadamy wolne miejsca na wyższych semestrach!

 

Pobierz podanie