TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku
  oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
 • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych

Możliwości zatrudnienia:

 • we wszystkich zakładach pracy jako inspektor bhp
 • własna działalność – świadczenie usług szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz usług doradczych
  lub konsultacyjnych dla firm i instytucji, które nie są zobligowane ustawą do zatrudnienia pracownika służby BHP

Nauka w szkole trwa 1,5 roku i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

pobierz podanie