Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma na celu przygotowanie do:

 • organizowania oraz realizowania ochrony fizycznej osób i mienia
 • prowadzenie działalności w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej
 • analizowania stanu potencjalnych zagrożeń
 • samodzielnego kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej
 • prowadzenia dokumentacji służb ochrony, dokumentacji związanej z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz innej niezbędnej dokumentacji
 • właściwego stosowania nowoczesnych metod i środków zabezpieczenia technicznego osób i mienia
 • udzielania pomocy przedlekarskiej
 • posługiwania się bronią palną
 • działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia.
 • zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom 

Możliwości podjęcia pracy:

 • w agencjach ochrony na stanowisku kierowniczym
 • we własnej firmie ochroniarskiej
 • w przesiębiorstwach, które prowadzą szkolenia dla przyszłych pracowników ochrony osób i mienia
 • w dowolnym przedsiębiorstwie – jako pracownik ochrony

 

Nauka w szkole trwa 2 lata i kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

pobierz podanie