OPIEKUN MEDYCZNY Policealne Studium Zawodowe „TOM” od roku szkolnego 2021/2022 rozpoczyna 1,5 roczne kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego. Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej rozszerzony jest o przedmioty medyczne. Po ukończeniu szkoły...

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki od 1 września 2024 r. Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Policealnego Studium Zawodowego Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884...