logoy

Szkoły „TOM”

Kontakt:

ul. 3 Maja 8, 6 Marca 6

72-300 Gryfice

tel.91 38 426 69 (w piątki i soboty w dniach zajęć)

                     91 38 409 75; 508 336 884

                                        Nauka w szkole dla młodzieży jest bezpłatna

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki od 1 lutego 2017 roku!

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Policealnego Studium Zawodowego

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Liceum Ogólnokształcące:
Proponujemy możliwość kształcenia w klasie:
– ogólnej
– strażackiej
– wojskowej
– policyjnej
– bezpieczeństwa publicznego.
– Zasadniczej Szkole Zawodowej

Nauka w szkole jest bezpłatna.
Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Policealne Studium Zawodowe „TOM”

Oferujemy naukę w zawodach:
– Technik Administracji
– Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
– Opiekun Medyczny
– Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”

Ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

O NAS

 

SZKOŁY

LICEUMDLAMLODZIEZY

Liceum Ogólnokształcące „TOM”

Liceum dla młodzieży- Klasa mundurowa

( straż, policja, wojsko, bezpieczeństwo publiczne).

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

szkolydladoroslych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia nauki od 1 lutego 2017 r.!

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

Osoby, które ukończyły 16 lat mogą starać się o przyjęcie do gimnazjum.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK ADMINISTRACJI „TOM”

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia nauki od 1 lutego 2017 roku!

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE „TOM”

Policealne Studium Zawodowe „TOM” jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK BHP „TOM”

Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ „TOM”

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia nauki od 1 lutego 2017 roku!

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

OPIEKUN MEDYCZNY „TOM”

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GALERIA

Nasi uczniowie biorą udział w turniejach, zawodach, konkursach i olimpiadach. Są widoczni nie tylko dlatego, że noszą mundury, ale posiadają wiedzę i sprawność, która przynosi im czołowe miejsca w różnego rodzaju turniejach.
Zapraszamy do naszej galerii – zobaczcie – u nas nie jest nudno


KONTAKT

Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby!

Sekretariat czynny jest
– w piątki 15.30 – 19.00
– w soboty 9.00 – 14.00

Kontakt z nami:

ul. 3 Maja 8
ul. 6 Marca 6
72-300 Gryfice
tel. 91 38 426 69 (w piątki i soboty w dniach zajęć)
oraz 91 38 409 75
kom. 508 336 884
E-mail: szkoly.tom@gmail.com

Gryfice ul. 3 Maja 8


Gryfice ul. 6 Marca 6


PLAN

lodlamlo
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr I - styczeń 2017

Piątek

06.01.2017

WOLNE

Sobota

07.01.2017

WOLNE

Piątek

13.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – podstawy przedsiębiorczości

Sobota

14.01.2017

ZJAZD; EGZAMINY – fizyka, informatyka

Piątek

20.01.2017

ZJAZD

Sobota

21.01.2017

ZJAZD

Piątek

27.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – j. angielski

Sobota

28.01.2017

ZJAZD; EGZAMINY – j. polski, geografia, historia

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr III - styczeń 2017

Piątek

06.01.2017

WOLNE

Sobota

07.01.2017

WOLNE

Piątek

13.01.2017

ZJAZD

Sobota

14.01.2017

ZJAZD; zajęcia rozpoczynają się od godziny 10.30;

EGZAMIN – geografia

Piątek

20.01.2017

ZJAZD

Sobota

21.01.2017

ZJAZD

Piątek

27.01.2017

WOLNE

Sobota

28.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – matematyka

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr V - styczeń 2017

Piątek

06.01.2017

WOLNE

Sobota

07.01.2017

WOLNE

Piątek

13.01.2017

ZJAZD

Sobota

14.01.2017

ZJAZD

Piątek

20.01.2017

WOLNE

Sobota

21.01.2017

ZJAZD; zajęcia rozpoczynają się od godziny 12.00; EGZAMIN – matematyka

Piątek

27.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – j. polski

Sobota

28.01.2017

WOLNE

Gimnazjum dla Dorosłych "TOM" - semestr I - styczeń 2017

Piątek

06.01.2017

WOLNE

Sobota

07.01.2017

WOLNE

Piątek

13.01.2017

ZJAZD

Sobota

14.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – biologia

Piątek

20.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – informatyka

Sobota

21.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – geografia

Piątek

27.01.2017

WOLNE

Sobota

28.01.2017

WOLNE

Gimnazjum dla Dorosłych "TOM" - semestr III - styczeń 2017

Piątek

06.01.2017

WOLNE

Sobota

07.01.2017

WOLNE

Piątek

13.01.2017

ZJAZD

Sobota

14.01.2017

ZJAZD; zajęcia rozpoczynają się od godziny 10.30; EGZAMIN – historia

Piątek

20.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – fizyka

Sobota

21.01.2017

WOLNE

Piątek

27.01.2017

WOLNE

Sobota

28.01.2017

WOLNE

Gimnazjum dla Dorosłych "TOM" - semestr V - styczeń 2017

Piątek

06.01.2017

WOLNE

Sobota

07.01.2017

WOLNE

Piątek

13.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – chemia

Sobota

14.01.2017

ZJAZD; EGZAMINY – historia, j. angielski

Piątek

20.01.2017

WOLNE

Sobota

21.01.2017

WOLNE

Piątek

27.01.2017

WOLNE

Sobota

28.01.2017

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Opiekun Medyczny - semestr I - styczeń 2017

Piątek

06.01.2017

WOLNE

Sobota

07.01.2017

WOLNE

Piątek

13.01.2017

ZJAZD

Sobota

14.01.2017

ZJAZD

Piątek

20.01.2017

ZJAZD; EGZAMINY – zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy; j. niemiecki

Sobota

21.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Piątek

27.01.2017

ZJAZD; EGZAMINY – zarys psychologii, socjologii; podstawy przedsiębiorczości

Sobota

28.01.2017

ZJAZD; EGZAMINY – działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną; zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik Administracji - semestr I - styczeń 2017

Piątek

06.01.2017

WOLNE

Sobota

07.01.2017

WOLNE

Piątek

13.01.2017

ZJAZD

Sobota

14.01.2017

ZJAZD

Piątek

20.01.2017

ZJAZD

Sobota

21.01.2017

ZJAZD; zajęcia rozpoczynają się od godziny 10.30; EGZAMINY – podstawy prawa cywilnego; j. niemiecki

Piątek

27.01.2017

ZJAZD

Sobota

28.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik Administracji - semestr III - styczeń 2017

Piątek

06.01.2017

WOLNE

Sobota

07.01.2017

WOLNE

Piątek

13.01.2017

ZJAZD

Sobota

14.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – postępowanie w administracji

Piątek

20.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – wykonywanie prac biurowych

Sobota

21.01.2017

WOLNE

Piątek

27.01.2017

WOLNE

Sobota

28.01.2017

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik BHP - semestr I - styczeń 2017

Piątek

06.01.2017

WOLNE

Sobota

07.01.2017

WOLNE

Piątek

13.01.2017

ZJAZD; zajęcia rozpoczynają się od godziny 17.00

Sobota

14.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – ergonomia w procesie pracy

Piątek

20.01.2017

ZJAZD

Sobota

21.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Piątek

27.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – techniczne bezpieczeństwo pracy

Sobota

28.01.2017

ZJAZD; EGZAMINY – ocena ryzyka zawodowego; podstawy przedsiębiorczości

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik BHP - semestr III - styczeń 2017

Piątek

06.01.2017

WOLNE

Sobota

07.01.2017

WOLNE

Piątek

13.01.2017

ZJAZD; EGZAMINY – j. niemiecki; ocena ryzyka zawodowego

Sobota

14.01.2017

ZJAZD

Piątek

20.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Sobota

21.01.2017

WOLNE

Piątek

27.01.2017

WOLNE

Sobota

28.01.2017

ZJAZD; zajęcia rozpoczynają się od godziny 12.00; EGZAMIN – zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "TOM" - Technik Ochrony - semestr I - styczeń 2017

Piątek

06.01.2017

WOLNE

Sobota

07.01.2017

WOLNE

Piątek

13.01.2017

ZJAZD

Sobota

14.01.2017

ZJAZD

Piątek

20.01.2017

ZJAZD

Sobota

21.01.2017

ZJAZD

Piątek

27.01.2017

ZJAZD; EGZAMINY – BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej; techniki interwencyjne i samoobrona

Sobota

28.01.2017

ZJAZD; EGZAMINY – ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń; podstawy prawa w ochronie osób i mienia; konwojowanie

Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "TOM" - Technik Ochrony - semestr III - styczeń 2017

Piątek

06.01.2017

WOLNE

Sobota

07.01.2017

WOLNE

Piątek

13.01.2017

ZJAZD

Sobota

14.01.2017

ZJAZD

Piątek

20.01.2017

WOLNE

Sobota

21.01.2017

ZJAZD; EGZAMIN – ochrona osób

Piątek

27.01.2017

ZJAZD

Sobota

28.01.2017

ZJAZD; EGZAMINY – podstawy prawa w ochronie osób i mienia; konwojowanie