logoy

Szkoły „TOM”

Kontakt:

ul. 6 Marca 6

72-300 Gryfice   

tel. 91 38 409 75; 508 336 884

                                        Nauka w szkole dla młodzieży jest

                                   bezpłatna

AKTUALNOŚCI

W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA SEKRETARIAT SZKOŁY JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8.00 DO 18.00

 

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM” :

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

 

Technik administracji i technik bhp:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 

Opiekun medyczny i technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

 

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.


 

RODO – Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Podstawa Prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 1. Zespół Szkół „TOM”, ul. 6 Marca 6, 72-300 Gryfice gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół. Kontakt pod numerem telefonu: 508 336 884 lub pocztą elektroniczną: szkoly.tom@gmail.com. 3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym i właściwym do realizacji celów edukacyjnych. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) są przechowywane przez okres nauki ucznia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Szkoły. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: 91 384 09 75, e-mail: inspektor24.tom@gmail.com

Uwaga Słuchacze I Semestrów Szkół „TOM”

Spotkanie Instruktażowe dla słuchaczy I semestrów Liceum Ogólnokształcącego „TOM”, policealnego Studium Zawodowego „TOM” i Policealnego Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „TOM” odbędzie się w dniu 16.10.2019 r. o godzi. 16.00 w szkole przy ulicy 6 Marca 6.

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki od 1 września 2020 r.

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Policealnego Studium Zawodowego

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Liceum Ogólnokształcące:
Proponujemy możliwość kształcenia w klasie:

– ogólnej
– strażackiej
– policyjnej

Nauka w szkole jest bezpłatna.
Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Policealne Studium Zawodowe „TOM” ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021

Oferujemy naukę w zawodach:
– Technik Administracji
– Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
– Opiekun Medyczny
– Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

O NAS

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Oferujemy naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Policealnym Studium Zawodowym 

Właścicielem szkół TOM jest mgr
Tomasz Boruk.

Szkoły stworzyliśmy z myślą o tych, których w przyjaznej atmosferze chcą podnieść swoje wykształcenie i zdobyć zawód.

Nauka w szkole jest płatna.
Zaświadczenia dla ZUS i innych instytucji wydawane są bezpłatnie

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Młodzież zapraszamy do
– Liceum Ogólnokształcącego klasy mundurowej, gdzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących można zdobyć widzę w zawodzie i umiejętności praktyczne:
służby
– strażackiej,
– policyjnej

Nauka jest bezpłatna

OGÓLNE INFORMACJE

Dzięki wysoko wykfalifikowanej kadrze pedagogicznej zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia i słuchacza, co pozwala osiągnąć wysokie wyniki w Polsce z egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

SZKOŁY

LICEUMDLAMLODZIEZY

Liceum Ogólnokształcące „TOM”

 

Liceum dla młodzieży- Klasa mundurowa

( straż, policja).

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

szkolydladoroslych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK ADMINISTRACJI „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE „TOM”

Policealne Studium Zawodowe „TOM” jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK BHP „TOM”

Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

OPIEKUN MEDYCZNY „TOM”

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GALERIA

Nasi uczniowie biorą udział w turniejach, zawodach, konkursach i olimpiadach. Są widoczni nie tylko dlatego, że noszą mundury, ale posiadają wiedzę i sprawność, która przynosi im czołowe miejsca w różnego rodzaju turniejach. Zapraszamy do naszej galerii – zobaczcie – u nas nie jest nudno

 

KONTAKT

Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby!

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 18.00

Kontakt z nami:

 ul. 6 Marca 6 72-300 Gryfice tel. 91 38 409 75 kom. 508 336 884 E-mail: szkoly.tom@gmail.com

Właściciel szkół – mgr Tomasz Boruk

Dyrektor szkół – mgr Hanna Olszańska

Gryfice ul. 6 Marca 6

PLAN

lodlamlo

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”:

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

Technik administracji i technik bhp:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

Opiekun medyczny i technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr II - luty 2020

Poniedziałek 

03.02.2020 

ZJAZD

Wtorek

04.02.2020

ZJAZD

Poniedziałek

10.02.2020

WOLNE

Wtorek 

11.02.2020

WOLNE

Poniedziałek

17.02.2020

WOLNE  

Wtorek

             18.02.2020 

WOLNE

Poniedziałek

24.02.2020

ZJAZD

Wtorek

25.02.2020  

ZJAZD

Poniedziałek

———-

  ———–

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr IV - luty 2020

Poniedziałek

03.02.2020 

ZJAZD

Wtorek

04.02.2020 

ZJAZD

Poniedziałek

10.02.2020

WOLNE

Wtorek

11.02.2020 

WOLNE

Poniedziałek 

17.02.2020

WOLNE

Wtorek

18.02.2020

WOLNE

Poniedziałek

24.02.2020

ZJAZD  

Wtorek

25.02.2020

 ZJAZD  

Poniedziałek

———–

  ———-

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr VI - luty 2020

Poniedziałek

03.02.2020 

ZJAZD

Wtorek

04.02.2020 

ZJAZD

Poniedziałek

10.02.2020

WOLNE

Wtorek

11.02.2020 

WOLNE

Poniedziałek

17.02.2020

WOLNE

Wtorek

18.02.2020

WOLNE

Poniedziałek

24.02.2020

ZJAZD

Wtorek

25.02.2020

ZJAZD

Poniedziałek ———-

———-

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr IV - luty 2020

Środa

05.02.2020 

ZJAZD

Czwartek

06.02.2020 

ZJAZD

Środa

12.02.2020 

WOLNE

Czwartek 

13.02.2020 

WOLNE

Środa

19.02.2020

WOLNE

Czwartek

20.02.2020

WOLNE

Środa

26.02.2020

ZJAZD

Czwartek

27.02.2020

ZJAZD

Środa

 

 

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Opiekun Medyczny - semestr II - luty 2020

Piątek

07.02.2020

ZJAZD

Sobota

08.02.2020

ZJAZD

Piątek

14.02.2020

WOLNE

Sobota

15.02.2020 

WOLNE

Piątek

21.02.2020 

WOLNE

Sobota

22.02.2020 

WOLNE

Piątek

28.02.2020

ZJAZD  

Sobota

29.02.2020

ZJAZD

   

                                                     

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr II - luty 2020

Piątek

07.02.2020

ZJAZD

Sobota

08.02.2020

ZJAZD

Piątek

14.02.2020 

WOLNE

Sobota

15.02.2020 

WOLNE

Piątek

21.02.2020 

WOLNE

Sobota

22.02.2020 

WOLNE

Piątek

28.02.2020

ZJAZD

Sobota

29.02.2020

ZJAZD

   

                                                     

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr II - marzec 2020

Poniedziałek 

02.03.2020 

ZJAZD

Wtorek

03.03.2020

ZJAZD

Poniedziałek

09.03.2020

ZJAZD

Wtorek 

10.03.2020

ZJAZD

Poniedziałek

16.03.2020

ZJAZD   

Wtorek

             17.03.2020 

ZJAZD

Poniedziałek

23.03.2020

ZJAZD

Wtorek

24.03.2020  

ZJAZD

Poniedziałek

Wtorek

30.03.2020

31.03.2020

ZJAZD 

ZJAZD 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr IV - marzec 2020

Poniedziałek

02.03.2020 

ZJAZD

Wtorek

03.03.2020 

ZJAZD

Poniedziałek

09.03.2020

ZJAZD

Wtorek

10.03.2020 

ZJAZD

Poniedziałek 

16.03.2020

ZJAZD

Wtorek

17.03.2020

ZJAZD

Poniedziałek

23.03.2020

ZJAZD  

Wtorek

24.03.2020

 WOLNE   

Poniedziałek

Wtorek

30.03.2020

31.03.2020

 ZJAZD 

ZJAZD 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr VI - marzec 2020

Poniedziałek

02.03.2020 

ZJAZD

Wtorek

03.03.2020 

ZJAZD

Poniedziałek

09.03.2020

ZJAZD

Wtorek

10.03.2020 

ZJAZD

Poniedziałek

16.03.2020

ZJAZD

Wtorek

17.03.2020

ZJAZD

Poniedziałek

23.03.2020

ZJAZD

Wtorek

24.03.2020

WOLNE

Poniedziałek

Wtorek

30.03.2020

31.03.2020

ZJAZD

ZJAZD 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr IV - marzec 2020

Środa

04.03.2020 

ZJAZD

Czwartek

05.03.2020 

ZJAZD

Środa

11.03.2020 

ZJAZD

Czwartek 

12.03.2020 

ZJAZD

Środa

18.03.2020

ZJAZD

Czwartek

19.03.2020

ZJAZD

Środa

25.03.2020

ZJAZD

Czwartek

26.03.2020

ZJAZD

Środa

 

 

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Opiekun Medyczny - semestr II - marzec 2020

Piątek

06.03.2020

ZJAZD

Sobota

07.03.2020

ZJAZD

Piątek

13.03.2020

ZJAZD

Sobota

14.03.2020 

ZJAZD

Piątek

20.03.2020 

ZJAZD

Sobota

21.03.2020 

ZJAZD

Piątek

27.03.2020

ZJAZD  

Sobota

28.03.2020

ZJAZD

   

                                                     

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr II - marzec 2020

Piątek

06.03.2020

ZJAZD

Sobota

07.03.2020

ZJAZD

Piątek

13.03.2020 

ZJAZD

Sobota

14.03.2020 

ZJAZD

Piątek

20.03.2020 

ZJAZD

Sobota

21.03.2020 

ZJAZD

Piątek

27.03.2020

ZJAZD

Sobota

28.03.2020

ZJAZD