logoy

Szkoły „TOM”

Kontakt:

ul. 6 Marca 6

72-300 Gryfice   

tel. 91 38 409 75; 508 336 884

                                        Nauka w szkole dla młodzieży jest

                                   bezpłatna

AKTUALNOŚCI

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM” i Gimnazjum dla Dorosłych „TOM” :

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

Technik administracji i technik bhp:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

Opiekun medyczny i technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.


RODO – Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Podstawa Prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 1. Zespół Szkół „TOM”, ul. 6 Marca 6, 72-300 Gryfice gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół. Kontakt pod numerem telefonu: 508 336 884 lub pocztą elektroniczną: szkoly.tom@gmail.com. 3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym i właściwym do realizacji celów edukacyjnych. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) są przechowywane przez okres nauki ucznia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Szkoły. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: 91 384 09 75, e-mail: inspektor24.tom@gmail.com

Uwaga Słuchacze I Semestrów Szkół „TOM”

Spotkanie Instruktażowe dla słuchaczy I semestrów Liceum Ogólnokształcącego „TOM”, policealnego Studium Zawodowego „TOM” i Policealnego Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „TOM” odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. o godzi. 16.00 w szkole przy ulicy 6 Marca 6.

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki od 1 września 2018 r.

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, Gimnazjum dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Policealnego Studium Zawodowego

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Liceum Ogólnokształcące:
Proponujemy możliwość kształcenia w klasie:

– językowej NOWOŚĆ!
– ogólnej
– strażackiej
– wojskowej
– policyjnej
– bezpieczeństwa publicznego.

Nauka w szkole jest bezpłatna.
Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Policealne Studium Zawodowe „TOM” ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019

Oferujemy naukę w zawodach:
– Technik Administracji
– Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
– Opiekun Medyczny
– Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

O NAS

SZKOŁY

LICEUMDLAMLODZIEZY

Liceum Ogólnokształcące „TOM”

Liceum dla młodzieży- Klasa mundurowa

( straż, policja, wojsko, bezpieczeństwo publiczne).

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

szkolydladoroslych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

Osoby, które ukończyły 16 lat mogą starać się o przyjęcie do gimnazjum.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK ADMINISTRACJI „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE „TOM”

Policealne Studium Zawodowe „TOM” jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK BHP „TOM”

Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

OPIEKUN MEDYCZNY „TOM”

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GALERIA

Nasi uczniowie biorą udział w turniejach, zawodach, konkursach i olimpiadach. Są widoczni nie tylko dlatego, że noszą mundury, ale posiadają wiedzę i sprawność, która przynosi im czołowe miejsca w różnego rodzaju turniejach. Zapraszamy do naszej galerii – zobaczcie – u nas nie jest nudno

 

KONTAKT

Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby!

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 – 18.00

Kontakt z nami:

 ul. 6 Marca 6 72-300 Gryfice tel. 91 38 409 75 kom. 508 336 884 E-mail: szkoly.tom@gmail.com

Właściciel szkół – mgr Tomasz Boruk

Dyrektor szkół – mgr Hanna Olszańska

Gryfice ul. 6 Marca 6

PLAN

lodlamlo

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM” i Gimnazjum dla Dorosłych „TOM” :

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

Technik administracji i technik bhp:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

Opiekun medyczny i technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr II - marzec 2019

Poniedziałek

04.03.2019

ZJAZD

Wtorek

05.03.2019

ZJAZD  

Poniedziałek

11.03.2019

ZJAZD

Wtorek

12.03.2019

ZJAZD

Poniedziałek

18.03.2019

ZJAZD 

Wtorek

19.03.2019

ZJAZD 

Poniedziałek

25.03.2019

ZJAZD

Wtorek

26.03.2019

ZJAZD

Poniedziałek

—————

  —————-

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr IV - marzec 2019

Poniedziałek

04.03.2019

ZJAZD

Wtorek

05.03.2019

ZJAZD

Poniedziałek

11.03.2019

ZJAZD

Wtorek

12.03.2019

ZJAZD

Poniedziałek

18.03.2019

ZJAZD 

Wtorek

19.03.2019

ZJAZD

Poniedziałek

25.03.2019

ZJAZD

Wtorek

26.03.2019

 ZJAZD

Poniedziałek

————-

  ————

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr VI - marzec 2019

Poniedziałek

04.03.2019

ZJAZD

Wtorek

05.03.2019

ZJAZD

Poniedziałek

11.03.2019

ZJAZD

Wtorek

             12.03.2019

ZJAZD

Poniedziałek

18.03.2019

WOLNE

Wtorek

19.03.2019

ZJAZD

Poniedziałek

25.03.2019

ZJAZD

Wtorek

26.03.2019

 ZJAZD 

Poniedziałek

————

 ————-

Gimnazjum dla Dorosłych "TOM" - semestr VI - marzec 2019

Poniedziałek

04.03.2019

ZJAZD

Wtorek

05.03.2019

ZJAZD

Poniedziałek

11.03.2019

ZJAZD

Wtorek

12.03.2019

ZJAZD

Poniedziałek

18.03.2019

ZJAZD

Wtorek

19.03.2019

ZJAZD

Poniedziałek

25.03.2019

WOLNE

Wtorek

26.03.2019

WOLNE

Poniedziałek ————

———–

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Opiekun Medyczny - semestr II - marzec 2019

Piątek

01.03.2019

ZJAZD

Sobota

02.03.2019

ZJAZD

Piątek

08.03.2019

 ZJAZD

Sobota

09.03.2019

ZJAZD

Piątek

15.03.2019

ZJAZD

Sobota

16.03.2019

ZJAZD

Piątek

22.03.2019

ZJAZD

Sobota

23.03.2019

ZJAZD

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik Administracji - semestr II - marzec 2019

Środa

06.03.2019

ZJAZD

Czwartek

07.03.2019

ZJAZD

Środa

13.03.2019

ZJAZD

Czwartek

14.03.2019

ZJAZD

Środa

20.03.2019

ZJAZD

Czwartek

21.03.2019

ZJAZD

Środa

27.03.2019

ZJAZD

Czwartek

28.03.2019

ZJAZD

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik Administracji - semestr IV - marzec 2019

Środa

06.03.2019

ZJAZD

Czwartek

07.03.2019

ZJAZD

Środa

13.03.2019

ZJAZD

Czwartek

14.03.2019

ZJAZD

Środa

20.03.2019

ZJAZD

Czwartek

21.03.2019

ZJAZD

Środa

27.03.20019

ZJAZD

Czwartek

28.03.2019

ZJAZD

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik BHP - semestr II - marzec 2019

Środa

06.03.2019

ZJAZD

Czwartek

07.03.2019

ZJAZD

Środa

13.03.2019

ZJAZD

Czwartek

14.03.2019

ZJAZD

Środa

20.03.2019

ZJAZD

Czwartek

21.03.2019

ZJAZD

Środa

27.03.2019

ZJAZD

Czwartek

28.03.2019

ZJAZD

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr II - kwiecień 2019

Poniedziałek

01.04.2019

ZJAZD

Wtorek

02.04.2019

ZJAZD  

Poniedziałek

08.04.2019

WOLNE

Wtorek

09.04.2019

WOLNE

Poniedziałek

15.04.2019

ZJAZD 

Wtorek

16.04.2019

WOLNE 

Poniedziałek

29.04.2019

ZJAZD

Wtorek

30.04.2019

ZJAZD

Poniedziałek

—————

  —————-

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr IV - kwiecień 2019

Poniedziałek

01.04.2019

ZJAZD

Wtorek

02.04.2019

ZJAZD

Poniedziałek

08.04.2019

WOLNE

Wtorek

09.04.2019

WOLNE

Poniedziałek

15.04.2019

ZJAZD 

Wtorek

16.04.2019

ZJAZD

Poniedziałek

29.04.2019

ZJAZD

Wtorek

30.04.2019

 ZJAZD

Poniedziałek

————-

  ————

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr VI - kwiecień 2019

Poniedziałek

01.04.2019

ZJAZD

Wtorek

02.04.2019

WOLNE

Poniedziałek

08.04.2019

ZJAZD

Wtorek

             09.04.2019

WOLNE

Poniedziałek

15.04.2019

ZJAZD

Wtorek

16.04.2019

WOLNE

Poniedziałek

————                                                        ————

Wtorek

————

 ————-

Poniedziałek

————

 ————-

Gimnazjum dla Dorosłych "TOM" - semestr VI - kwiecień 2019

Poniedziałek

01.04.2019

ZJAZD

Wtorek

02.04.2019

ZJAZD

Poniedziałek

08.04.2019

WOLNE

Wtorek

09.04.2019

WOLNE

Poniedziałek

15.04.2019

ZJAZD

Wtorek

16.04.2019

ZJAZD

Poniedziałek

29.04.2019

ZJAZD

Wtorek

30.04.2019

WOLNE

Poniedziałek ————

———–

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Opiekun Medyczny - semestr II - kwiecień 2019

Piątek

05.04.2019

ZJAZD

Sobota

06.04.2019

ZJAZD

Piątek

12.04.2019

 ZJAZD

Sobota

13.04.2019

ZJAZD

Piątek

26.04.2019

ZJAZD

Sobota

27.04.2019

ZJAZD

Piątek

———–

———

Sobota

———-

———

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik Administracji - semestr II - kwiecień 2019

Środa

03.04.2019

ZJAZD

Czwartek

04.04.2019

ZJAZD

Środa

10.04.2019

ZJAZD

Czwartek

11.04.2019

ZJAZD

Środa

24.04.2019

ZJAZD

Czwartek

25.04.2019

ZJAZD

Środa

————-

———

Czwartek

————

———

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik Administracji - semestr IV - kwiecień 2019

Środa

03.04.2019

ZJAZD

Czwartek

04.04.2019

ZJAZD

Środa

10.04.2019

ZJAZD

Czwartek

11.04.2019

ZJAZD

Środa

24.04.2019

ZJAZD

Czwartek

25.04.2019

ZJAZD

Środa

———

———

Czwartek

———–

———

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik BHP - semestr II - kwiecień 2019

Środa

03.04.2019

ZJAZD

Czwartek

04.04.2019

ZJAZD

Środa

10.04.2019

ZJAZD

Czwartek

11.04.2019

ZJAZD

Środa

24.04.2019

ZJAZD

Czwartek

25.04.2019

ZJAZD

Środa

———–

———

Czwartek

————

———-