logoy

Szkoły „TOM”

Kontakt:

ul. 3 Maja 8, 6 Marca 6

72-300 Gryfice

tel.91 38 426 69 (w piątki i soboty w dniach zajęć)

                     91 38 409 75; 508 336 884

                                        Nauka w szkole dla młodzieży jest bezpłatna

AKTUALNOŚCI

UWAGA !!!

 

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM” i Gimnazjum dla Dorosłych „TOM” :

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

Technik administracji i technik bhp:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

Opiekun medyczny i technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.


 

UWAGA SŁUCHACZE III SEMESTRU TECHNIKA BHP !!!

Prosimy o składanie deklaracji

na egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie. Termin upływa z dniem

8 września 2018 r.


RODO – Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Podstawa Prawna:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

1. Zespół Szkół „TOM”, ul. 6 Marca 6, 72-300 Gryfice gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół. Kontakt pod numerem telefonu: 508 336 884 lub pocztą elektroniczną: szkoly.tom@gmail.com.

3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym i właściwym do realizacji celów edukacyjnych. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

5. Dane osobowe uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) są przechowywane przez okres nauki ucznia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Szkoły. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: 91 384 09 75, e-mail: inspektor24.tom@gmail.com


 

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM” – zdawalność matur – 100%
 • Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „TOM” – zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
  •  technik ochrony fizycznej osób i mienia – 100%
 • Policealne Studium Zawodowe „TOM” – zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy – jedna osoba nie zdała
  • technik administracji – jedna osoba nie zdała
  • opiekun medyczny – 100%

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki od 1 września 2018 r.

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, Gimnazjum dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Policealnego Studium Zawodowego

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Liceum Ogólnokształcące:
Proponujemy możliwość kształcenia w klasie:

– językowej NOWOŚĆ!
– ogólnej
– strażackiej
– wojskowej
– policyjnej
– bezpieczeństwa publicznego.

Nauka w szkole jest bezpłatna.
Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Policealne Studium Zawodowe „TOM” ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019

Oferujemy naukę w zawodach:
– Technik Administracji
– Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
– Opiekun Medyczny
– Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”

Ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

O NAS

 

SZKOŁY

LICEUMDLAMLODZIEZY

Liceum Ogólnokształcące „TOM”

Liceum dla młodzieży- Klasa mundurowa

( straż, policja, wojsko, bezpieczeństwo publiczne).

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

szkolydladoroslych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

Osoby, które ukończyły 16 lat mogą starać się o przyjęcie do gimnazjum.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK ADMINISTRACJI „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE „TOM”

Policealne Studium Zawodowe „TOM” jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK BHP „TOM”

Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

OPIEKUN MEDYCZNY „TOM”

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GALERIA

Nasi uczniowie biorą udział w turniejach, zawodach, konkursach i olimpiadach. Są widoczni nie tylko dlatego, że noszą mundury, ale posiadają wiedzę i sprawność, która przynosi im czołowe miejsca w różnego rodzaju turniejach.
Zapraszamy do naszej galerii – zobaczcie – u nas nie jest nudno

 

KONTAKT

Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby!

Sekretariat czynny jest
– w piątki 15.30 – 19.00
– w soboty 9.00 – 14.00

Kontakt z nami:

 ul. 6 Marca 6
72-300 Gryfice
tel. 91 38 409 75
kom. 508 336 884
E-mail: szkoly.tom@gmail.com

Właściciel szkół – mgr Tomasz Boruk

Dyrektor szkół – mgr Hanna Olszańska

Gryfice ul. 6 Marca 6

 


 

PLAN

lodlamlo

UWAGA !!!

 

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM” i Gimnazjum dla Dorosłych „TOM” :

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

Technik administracji i technik bhp:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

Opiekun medyczny i technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.


 

 

UWAGA SŁUCHACZE III SEMESTRU TECHNIKA BHP !!!

 

Prosimy o składanie deklaracji

na egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie. Termin upływa z dniem

8 września 2018 r.


 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr I - wrzesień 2018

Poniedziałek

03.09.2018

WOLNE

Wtorek

04.09.2018

WOLNE

Poniedziałek

10.09.2018

WOLNE

Wtorek

11.09.2018

WOLNE

Poniedziałek

17.09.2018

WOLNE

Wtorek

18.09.2018

WOLNE

Poniedziałek

24.09.2018

WOLNE

Wtorek

25.09.2018

WOLNE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr III - wrzesień 2018

Poniedziałek

03.09.2018

ZJAZD

Wtorek

04.09.2018

ZJAZD

Poniedziałek

10.09.2018

ZJAZD

Wtorek

11.09.2018

ZJAZD

Poniedziałek

17.09.2018

ZJAZD

Wtorek

18.09.2018

ZJAZD

Poniedziałek

24.09.2018

ZJAZD

Wtorek

25.09.2018

ZJAZD

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr V - wrzesień 2018

Poniedziałek

03.09.2018

ZJAZD

Wtorek

04.09.2018

ZJAZD

Poniedziałek

10.09.2018

ZJAZD

Wtorek

11.09.2018

ZJAZD

Poniedziałek

17.09.2018

ZJAZD

Wtorek

18.09.2018

ZJAZD

Poniedziałek

24.09.2018

ZJAZD

Wtorek

25.09.2018

ZJAZD

Gimnazjum dla Dorosłych "TOM" - semestr V - wrzesień 2018

Poniedziałek

03.09.2018

ZJAZD

Wtorek

04.09.2018

ZJAZD

Poniedziałek

10.09.2018

ZJAZD

Wtorek

11.09.2018

ZJAZD

Poniedziałek

17.09.2018

ZJAZD

Wtorek

18.09.2018

ZJAZD

Poniedziałek

24.09.2018

ZJAZD

Wtorek

25.09.2018

ZJAZD

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Opiekun Medyczny - semestr I - wrzesień 2018

Piątek

07.09.2018

WOLNE

Sobota

08.09.2018

WOLNE

Piątek

14.09.2018

WOLNE

Sobota

15.09.2018

WOLNE

Piątek

21.09.2018

WOLNE

Sobota

22.09.2018

WOLNE

Piątek

28.09.2018

ZJAZD – Konferencja instruktażowa

Sobota

29.09.2018

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik Administracji - semestr I - wrzesień 2018

Środa

05.09.2018

WOLNE

Czwartek

06.09.2018

WOLNE

Środa

12.09.2018

WOLNE

Czwartek

13.09.2018

WOLNE

Środa

19.09.2018

WOLNE

Czwartek

20.09.2018

WOLNE

Środa

26.09.2018

WOLNE

Czwartek

27.09.2018

ZJAZD – Konferencja instruktażowa

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik Administracji - semestr III - wrzesień 2018

Środa

05.09.2018

ZJAZD

Czwartek

06.09.2018

ZJAZD

Środa

12.09.2018

ZJAZD

Czwartek

13.09.2018

ZJAZD

Środa

19.09.2018

ZJAZD

Czwartek

20.09.2018

ZJAZD

Środa

26.09.2018

ZJAZD

Czwartek

27.09.2018

ZJAZD – Egzamin – Podstawy prawa pracy

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik BHP - semestr I - wrzesień 2018

Środa

05.09.2018

WOLNE

Czwartek

06.09.2018

WOLNE

Środa

12.09.2018

WOLNE

Czwartek

13.09.2018

WOLNE

Środa

19.09.2018

WOLNE

Czwartek

20.09.2018

WOLNE

Środa

26.09.2018

WOLNE

Czwartek

27.09.2018

ZJAZD – Konferencja instruktażowa

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik BHP - semestr III - wrzesień 2018

Środa

05.09.2018

ZJAZD

Czwartek

06.09.2018

ZJAZD

Środa

12.09.2018

ZJAZD

Czwartek

13.09.2018

ZJAZD

Środa

19.09.2018

ZJAZD

Czwartek

20.09.2018

ZJAZD

Środa

26.09.2018

ZJAZD

Czwartek

27.09.2018

ZJAZD

Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "TOM" - Technik Ochrony - semestr I - wrzesień 2018

Piątek

07.09.2018

WOLNE

Sobota

08.09.2018

WOLNE

Piątek

14.09.2018

WOLNE

Sobota

15.09.2018

WOLNE

Piątek

21.09.2018

WOLNE

Sobota

22.09.2018

WOLNE

Piątek

28.09.2018

ZJAZD – Konferencja instruktażowa

Sobota

29.09.2018

WOLNE

Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "TOM" - Technik Ochrony - semestr III - wrzesień 2018

Piątek

07.09.2018

ZJAZD

Sobota

08.09.2018

ZJAZD

Piątek

14.09.2018

ZJAZD

Sobota

15.09.2018

ZJAZD

Piątek

21.09.2018

ZJAZD

Sobota

22.09.2018

ZJAZD

Piątek

28.09.2018

ZJAZD

Sobota

29.09.2018

ZJAZD