logoy

Szkoły „TOM”

Kontakt:

ul. 6 Marca 6

72-300 Gryfice   

tel. 91 38 409 75; 508 336 884

                                        Nauka w szkole dla młodzieży jest

                                   bezpłatna

AKTUALNOŚCI

 SEKRETARIAT SZKOŁY JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00

 

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM” :

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

 

Technik administracji:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 

Opiekun medyczny i technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

 

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.


 

RODO – Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Podstawa Prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 1. Zespół Szkół „TOM”, ul. 6 Marca 6, 72-300 Gryfice gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół. Kontakt pod numerem telefonu: 508 336 884 lub pocztą elektroniczną: szkoly.tom@gmail.com. 3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym i właściwym do realizacji celów edukacyjnych. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) są przechowywane przez okres nauki ucznia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Szkoły. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: 91 384 09 75, e-mail: inspektor24.tom@gmail.com

Uwaga Słuchacze I Semestrów Szkół „TOM”

Spotkanie Instruktażowe dla słuchaczy I semestrów Liceum Ogólnokształcącego „TOM”, policealnego Studium Zawodowego „TOM” i Policealnego Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „TOM” odbędą się na pierwszych zajęciach.

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki od 1 września 2021 r.

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Policealnego Studium Zawodowego

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Liceum Ogólnokształcące:
Proponujemy możliwość kształcenia w klasie:

– ogólnej

    – strażackiej

– policyjnej

– wojskowej

Nauka w szkole jest bezpłatna.
Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Policealne Studium Zawodowe „TOM” ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022

Oferujemy naukę w zawodach:
– Technik Administracji
– Opiekun Medyczny
– Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

O NAS

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Oferujemy naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Policealnym Studium Zawodowym 

Właścicielem szkół TOM jest mgr
Tomasz Boruk.

Szkoły stworzyliśmy z myślą o tych, których w przyjaznej atmosferze chcą podnieść swoje wykształcenie i zdobyć zawód.

Nauka w szkole jest płatna.
Zaświadczenia dla ZUS i innych instytucji wydawane są bezpłatnie

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Młodzież zapraszamy do
– Liceum Ogólnokształcącego klasy mundurowej, gdzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących można zdobyć widzę w zawodzie i umiejętności praktyczne:
służby
– strażackiej,
– policyjnej

Nauka jest bezpłatna

OGÓLNE INFORMACJE

Dzięki wysoko wykfalifikowanej kadrze pedagogicznej zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia i słuchacza, co pozwala osiągnąć wysokie wyniki w Polsce z egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

SZKOŁY

LICEUMDLAMLODZIEZY

Liceum Ogólnokształcące „TOM”

 

Liceum dla młodzieży- Klasa mundurowa

( straż, policja, wojsko).

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

szkolydladoroslych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK ADMINISTRACJI „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE „TOM”

Policealne Studium Zawodowe „TOM” jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

OPIEKUN MEDYCZNY „TOM”

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GALERIA

Nasi uczniowie biorą udział w turniejach, zawodach, konkursach i olimpiadach. Są widoczni nie tylko dlatego, że noszą mundury, ale posiadają wiedzę i sprawność, która przynosi im czołowe miejsca w różnego rodzaju turniejach. Zapraszamy do naszej galerii – zobaczcie – u nas nie jest nudno

 

KONTAKT

Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby!

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Kontakt z nami:

 ul. 6 Marca 6 72-300 Gryfice tel. 91 38 409 75 kom. 665 079 262, 508 336 884 E-mail: szkoly.tom@gmail.com

Właściciel szkół – mgr Tomasz Boruk

Dyrektor szkół – mgr Hanna Olszańska

Gryfice ul. 6 Marca 6

PLAN

lodlamlo

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”:

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

Technik administracji i technik bhp:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

Opiekun medyczny i technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr II - marzec 2021

Poniedziałek 

01.03.2021 

ZJAZD

Wtorek

02.03.2021

ZJAZD

Poniedziałek

08.03.2021

ZJAZD

Wtorek 

09.03.2021

ZJAZD

Poniedziałek

15.03.2021

ZJAZD  

Wtorek

             16.03.2021 

WOLNE

Poniedziałek

22.03.2021

ZJAZD

Wtorek

23.03.2021  

ZJAZD

Poniedziałek

Wtorek

29.03.2021

30.03.2021

 ZJAZD  

WOLNE 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr IV - marzec 2021

Poniedziałek 

01.03.2021 

ZJAZD

Wtorek

02.03.2021

ZJAZD

Poniedziałek

08.03.2021

ZJAZD

Wtorek 

09.03.2021

ZJAZD

Poniedziałek

15.03.2021

WOLNE   

Wtorek

             16.03.2021 

WOLNE

Poniedziałek

22.03.2021

ZJAZD

Wtorek

23.03.2021  

ZJAZD

Poniedziałek

Wtorek

29.03.2021

30.03.2021

  ZJAZD 

    WOLNE   

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr VI - marzec 2021

Poniedziałek

01.03.2021 

ZJAZD

Wtorek

02.03.2021 

ZJAZD

Poniedziałek

08.03.2021

ZJAZD

Wtorek

09.03.2021

ZJAZD

Poniedziałek 

15.03.2021

ZJAZD

Wtorek

16.03.2021

WOLNE

Poniedziałek

22.03.2021

ZJAZD  

Wtorek

23.03.2021

 WOLNE    

Poniedziałek

Wtorek

29.03.2021

30.03.2021

  ZJAZD 

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr II - marzec 2021

Piątek

05.03.2021

ZJAZD

Sobota

06.03.2021

ZJAZD

Piątek

12.03.2021 

ZJAZD

Sobota

13.03.2021 

ZJAZD

Piątek

19.03.2021 

ZJAZD

Sobota

20.03.2021 

WOLNE

Piątek

26.03.2021

ZJAZD

Sobota

27.03.2021

ZJAZD

Piątek

————-

                                                  ——— 

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr IV - marzec 2021

Piątek

05.03.2021

ZJAZD

Sobota

06.03.2021

ZJAZD

Piątek

12.03.2021 

ZJAZD

Sobota

13.03.2021 

ZJAZD

Piątek

19.03.2021 

ZJAZD

Sobota

20.03.2021 

WOLNE

Piątek

26.03.2021

ZJAZD

Sobota

27.03.2021

WOLNE

Piątek

———-                                                      ——-

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr II - marzec 2021

Środa

03.03.2021

ZJAZD

Czwartek

04.03.2021

ZJAZD

Środa

10.03.2021 

ZJAZD

Czwartek

11.03.2021 

ZJAZD

Środa

17.03.2021 

ZJAZD

Czwartek

18.03.2021 

ZJAZD

Środa

24.03.2021

ZJAZD

Czwartek

25.03.2021

ZJAZD

Środa  

31.03.2021

                                                     ZJAZD 

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Opiekun Medyczny - semestr II - marzec 2021

Piątek

05.03.2021

ZJAZD

Sobota

06.03.2021

ZJAZD

Piątek

            12.03.2021                                                      ZJAZD 

Sobota

13.03.2021 

ZJAZD

Piątek

19.03.2021 

ZJAZD

Sobota

20.03.2021 

ZJAZD

Piątek

26.03.2021

ZJAZD

Sobota

27.03.2021

ZJAZD

Piątek

———– 

                                                    ———- 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr II - kwiecień 2021

Poniedziałek 

05.04.2021 

WOLNE

Wtorek

06.04.2021

WOLNE

Poniedziałek

12.04.2021

ZJAZD

Wtorek 

13.04.2021

ZJAZD

Poniedziałek

19.04.2021

WOLNE   

Wtorek

             20.04.2021 

WOLNE

Poniedziałek

26.04.2021

ZJAZD

Wtorek

27.04.2021  

ZJAZD

Poniedziałek 

———- 

 ——–

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr IV - kwiecień 2021

Poniedziałek 

05.04.2021 

WOLNE

Wtorek

06.04.2021

WOLNE

Poniedziałek

12.04.2021

ZJAZD

Wtorek 

13.04.2021

ZJAZD

Poniedziałek

19.04.2021

WOLNE   

Wtorek

             20.04.2021 

WOLNE

Poniedziałek

26.04.2021

ZJAZD

Wtorek

27.04.2021  

ZJAZD

Poniedziałek

———- 

  ———    

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr VI - kwiecień 2021

Poniedziałek

05.04.2021 

WOLNE

Wtorek

06.04.2021 

WOLNE

Poniedziałek

12.04.2021

ZJAZD

Wtorek

13.04.2021

ZJAZD

Poniedziałek 

19.04.2021

WOLNE

Wtorek

20.04.2021

WOLNE

Poniedziałek

26.04.2021

ZJAZD  

Wtorek

————-

 ————    

Poniedziałek 

—————

  ————-

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr II - kwiecień 2021

Piątek

02.04.2021

WOLNE

Sobota

03.04.2021

WOLNE

Piątek

09.04.2021 

ZJAZD

Sobota

10.04.2021 

ZJAZD

Piątek

16.04.2021 

ZJAZD

Sobota

17.04.2021 

ZJAZD

Piątek

23.04.2021

ZJAZD

Sobota

24.04.2021

ZJAZD

Piątek

30.04.2021

                                                   ZJAZD  

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr IV - kwiecień 2021

Piątek

02.04.2021

WOLNE

Sobota

03.04.2021

WOLNE

Piątek

09.04.2021 

ZJAZD

Sobota

10.04.2021 

ZJAZD

Piątek

16.04.2021 

ZJAZD

Sobota

17.04.2021 

ZJAZD

Piątek

23.04.2021

ZJAZD

Sobota

24.04.2021

ZJAZD

Piątek

30.04.2021                                                      ZJAZD                                                     

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr II - kwiecień 2021

Środa

07.04.2021

ZJAZD

Czwartek

08.04.2021

ZJAZD

Środa

14.04.2021 

ZJAZD

Czwartek

15.04.2021 

ZJAZD

Środa

21.04.2021 

ZJAZD

Czwartek

22.04.2021 

ZJAZD

Środa

28.04.2021

ZJAZD

Czwartek

29.04.2021

ZJAZD

Środa  

———-

                                                     ——— 

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Opiekun Medyczny - semestr II - kwiecień 2021

Piątek

02.04.2021

WOLNE

Sobota

03.04.2021

WOLNE

Piątek

            09.04.2021                                                      ZJAZD 

Sobota

10.04.2021 

ZJAZD

Piątek

16.04.2021 

ZJAZD

Sobota

17.04.2021 

ZJAZD

Piątek

23.04.2021

ZJAZD

Sobota

24.04.2021

ZJAZD

Piątek

30.04.2021  

                                                    ZJAZD