logoy

Szkoły „TOM”

Kontakt:

ul. 6 Marca 6

72-300 Gryfice   

tel. 91 38 409 75; 508 336 884

                                        Nauka w szkole dla młodzieży jest

                                   bezpłatna

AKTUALNOŚCI

 

UWAGA !!!

 

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM” i Gimnazjum dla Dorosłych „TOM” :

 

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

 

 

Technik administracji i technik bhp:

 

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 

 

Opiekun medyczny i technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

 

 

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.

 


 

 

RODO – Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

 

Podstawa Prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 1. Zespół Szkół „TOM”, ul. 6 Marca 6, 72-300 Gryfice gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół. Kontakt pod numerem telefonu: 508 336 884 lub pocztą elektroniczną: szkoly.tom@gmail.com. 3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym i właściwym do realizacji celów edukacyjnych. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) są przechowywane przez okres nauki ucznia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Szkoły. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: 91 384 09 75, e-mail: inspektor24.tom@gmail.com

 

Uwaga Słuchacze I Semestrów Szkół „TOM”

Spotkanie Instruktażowe dla słuchaczy I semestrów Liceum Ogólnokształcącego „TOM”, policealnego Studium Zawodowego „TOM” i Policealnego Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „TOM” odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. o godzi. 16.00 w szkole przy ulicy 6 Marca 6.

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki od 1 września 2018 r.

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, Gimnazjum dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Policealnego Studium Zawodowego

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Liceum Ogólnokształcące:
Proponujemy możliwość kształcenia w klasie:

– językowej NOWOŚĆ!
– ogólnej
– strażackiej
– wojskowej
– policyjnej
– bezpieczeństwa publicznego.

Nauka w szkole jest bezpłatna.
Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Policealne Studium Zawodowe „TOM” ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019

Oferujemy naukę w zawodach:
– Technik Administracji
– Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
– Opiekun Medyczny
– Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

O NAS

SZKOŁY

LICEUMDLAMLODZIEZY

Liceum Ogólnokształcące „TOM”

Liceum dla młodzieży- Klasa mundurowa

( straż, policja, wojsko, bezpieczeństwo publiczne).

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

szkolydladoroslych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

Osoby, które ukończyły 16 lat mogą starać się o przyjęcie do gimnazjum.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK ADMINISTRACJI „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE „TOM”

Policealne Studium Zawodowe „TOM” jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK BHP „TOM”

Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

OPIEKUN MEDYCZNY „TOM”

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GALERIA

Nasi uczniowie biorą udział w turniejach, zawodach, konkursach i olimpiadach. Są widoczni nie tylko dlatego, że noszą mundury, ale posiadają wiedzę i sprawność, która przynosi im czołowe miejsca w różnego rodzaju turniejach. Zapraszamy do naszej galerii – zobaczcie – u nas nie jest nudno

 

KONTAKT

Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby!

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 – 18.00

Kontakt z nami:

 ul. 6 Marca 6 72-300 Gryfice tel. 91 38 409 75 kom. 508 336 884 E-mail: szkoly.tom@gmail.com

Właściciel szkół – mgr Tomasz Boruk

Dyrektor szkół – mgr Hanna Olszańska

Gryfice ul. 6 Marca 6

 

PLAN

lodlamlo

UWAGA !!!

 

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM” i Gimnazjum dla Dorosłych „TOM” :

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

Technik administracji i technik bhp:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

Opiekun medyczny i technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr I - grudzień 2018

Poniedziałek

03.12.2018

ZJAZD; EGZAMIN – Biologia  

Wtorek

04.12.2018

ZJAZD; EGZAMIN – Informatyka  

Poniedziałek

10.12.2018

ZJAZD

Wtorek

11.12.2018

ZJAZD

Poniedziałek

17.12.2018

ZJAZD – EGZAMIN – Fizyka 

Wtorek

18.12.2018

ZJAZD; EGZAMIN – Chemia 

Poniedziałek

24.12.2018

WOLNE

Wtorek

25.12.2018

 WOLNE 

Poniedziałek

31.12.2018

 WOLNE 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr III - grudzień 2018

Poniedziałek

03.12.2018

WOLNE 

Wtorek

04.12.2018

ZJAZD

Poniedziałek

10.12.2018

ZJAZD

Wtorek

11.12.2018

ZJAZD

Poniedziałek

17.12.2018

ZJAZD – EGZAMIN – Geografia

Wtorek

18.12.2018

ZJAZD

Poniedziałek

24.12.2018

WOLNE

Wtorek

25.12.2018

 WOLNE 

Poniedziałek

31.12.2018

 WOLNE 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr V - grudzień 2018

Poniedziałek

03.12.2018

WOLNE

Wtorek

04.12.2018

ZJAZD

Poniedziałek

10.12.2018

WOLNE

Wtorek

11.12.2018

ZJAZD

Poniedziałek

17.12.2018

ZJAZD

Wtorek

18.12.2018

ZJAZD

Poniedziałek

24.12.2018

WOLNE

Wtorek

25.12.2018

 WOLNE 

Poniedziałek

31.12.2018

 WOLNE 

Gimnazjum dla Dorosłych "TOM" - semestr V - grudzień 2018

Poniedziałek

03.12.2018

ZJAZD

Wtorek

04.12.2018

ZJAZD

Poniedziałek

10.12.2018

ZJAZD

Wtorek

11.12.2018

WOLNE

Poniedziałek

17.12.2018

ZJAZD – EGZAMIN – Historia 

Wtorek

18.12.2018

ZJAZD

Poniedziałek

24.12.2018

WOLNE

Wtorek

25.12.2018

WOLNE

Poniedziałek 31.12.2018

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Opiekun Medyczny - semestr I - grudzień 2018

Piątek

07.12.2018

ZJAZD; EGZAMIN – Zarys anatomii, patologii z elementami pierwszej pomocy  

Sobota

08.12.2018

ZJAZD

Piątek

14.12.2018

ZJAZD; EGZAMINY – Komputerowe wspomaganie działalności               w ochronie zdrowia; Język niemiecki

Sobota

15.12.2018

ZJAZD

Piątek

21.12.2018

WOLNE

Sobota

22.12.2018

WOLNE

Piątek

28.12.2018

WOLNE

Sobota

29.12.2018

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik Administracji - semestr I - grudzień 2018

Środa

05.12.2018

ZJAZD

Czwartek

06.12.2018

ZJAZD

Środa

12.12.2018

ZJAZD

Czwartek

13.12.2018

ZJAZD; EGZAMIN – Podstawy prawa administracyjnego

Środa

19.12.2018

ZJAZD

Czwartek

20.12.2018

ZJAZD

Środa

26.12.2018

WOLNE

Czwartek

27.12.2018

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik Administracji - semestr III - grudzień 2018

Środa

05.12.2018

ZJAZD

Czwartek

06.12.2018

ZJAZD

Środa

12.12.2018

ZJAZD

Czwartek

13.12.2018

ZJAZD

Środa

19.12.2018

ZJAZD

Czwartek

20.12.2018

ZJAZD

Środa

26.12.2018

WOLNE

Czwartek

27.12.2018

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik BHP - semestr I - grudzień 2018

Środa

05.12.2018

ZJAZD

Czwartek

06.12.2018

ZJAZD

Środa

12.12.2018

ZJAZD

Czwartek

13.12.2018

ZJAZD; EGZAMIN – Podstawy prawa pracy

Środa

19.12.2018

ZJAZD

Czwartek

20.12.2018

ZJAZD

Środa

26.12.2018

WOLNE

Czwartek

27.12.2018

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik BHP - semestr III - grudzień 2018

Środa

05.12.2018

ZJAZD

Czwartek

06.12.2018

ZJAZD

Środa

12.12.2018

ZJAZD

Czwartek

13.12.2018

ZJAZD

Środa

19.12.2018

ZJAZD; EGZAMIN – Ocena ryzyka zawodowego 

Czwartek

20.12.2018

WOLNE

Środa

26.12.2018

WOLNE

Czwartek

27.12.2018

WOLNE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr I - styczeń 2019

Wtorek

01.01.2019

WOLNE

Poniedziałek

07.01.2019

ZJAZD; EGZAMIN – Geografia

Wtorek

08.01.2019

ZJAZD; EGZAMINY – Wiedza o społeczeństwie; Matematyka

Poniedziałek

14.01.2019

ZJAZD; EGZAMIN – Podstawy przedsiębiorczości

Wtorek

15.01.2019

ZJAZD; EGZAMINY – Język angielski; Język polski

Poniedziałek

21.01.2019

WOLNE; EGZAMIN – Historia

Wtorek

22.01.2019

 WOLNE 

Poniedziałek

28.01.2019

 WOLNE 

Wtorek

29.01.2019

WOLNE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr III - styczeń 2019

Wtorek

01.01.2019

WOLNE

Poniedziałek

07.01.2019

ZJAZD

Wtorek

08.01.2019

ZJAZD

Poniedziałek

14.01.2019

WOLNE

Wtorek

15.01.2019

ZJAZD; EGZAMIN – Matematyka

Poniedziałek

21.01.2019

WOLNE

Wtorek

22.01.2019

 WOLNE 

Poniedziałek

28.01.2019

 WOLNE 

Wtorek

29.01.2019

WOLNE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr V - styczeń 2019

Wtorek

01.01.2019

WOLNE

Poniedziałek

07.01.2019

ZJAZD; EGZAMIN – Historia

Wtorek

08.01.2019

ZJAZD; EGZAMIN – Geografia

Poniedziałek

14.01.2019

ZJAZD

Wtorek

15.01.2019

WOLNE

Poniedziałek

21.01.2019

ZJAZD; EGZAMIN – Matematyka

Wtorek

22.01.2019

 WOLNE 

Poniedziałek

28.01.2019

 WOLNE 

Wtorek

29.01.2019

WOLNE

Gimnazjum dla Dorosłych "TOM" - semestr V - styczeń 2019

Wtorek

01.01.2019

WOLNE

Poniedziałek

07.01.2019

WOLNE

Wtorek

08.01.2019

ZJAZD; EGZAMIN – Matematyka

Poniedziałek

14.01.2019

ZJAZD; zajęcia rozpoczynają się od godziny 17.00;

EGZAMIN – Wiedza o społeczeństwie

Wtorek

15.01.2019

WOLNE

Poniedziałek

21.01.2019

WOLNE

Wtorek

22.01.2019

 WOLNE 

Poniedziałek

28.01.2019

 WOLNE 

Wtorek

29.01.2019

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Opiekun Medyczny - semestr I - styczeń 2019

Piątek

04.01.2019

ZJAZD

Sobota

05.01.2019

ZJAZD

Piątek

11.01.2019

ZJAZD; EGZAMIN – Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Sobota

12.01.2019

ZJAZD

Piątek

18.01.2019

ZJAZD; EGZAMIN – Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

Sobota

19.01.2019

ZJAZD

Piątek

25.01.2019

ZJAZD; EGZAMIN – Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Sobota

26.01.2019

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik Administracji - semestr I - styczeń 2019

Środa

02.01.2019

ZJAZD

Czwartek

03.01.2019

ZJAZD

Środa

09.01.2019

ZJAZD

Czwartek

10.01.2019

ZJAZD

Środa

16.01.2019

ZJAZD; EGZAMINY- Podstawy prawa cywilnego; Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

Czwartek

17.01.2019

ZJAZD

Środa

23.01.2019

ZJAZD; EGZAMINY – Wykonywanie prac biurowych; Język niemiecki

Czwartek

24.01.2019

WOLNE

Środa

30.01.2019

WOLNE

Czwartek

31.01.2019

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik Administracji - semestr III - styczeń 2019

Środa

02.01.2019

ZJAZD; EGZAMIN – Postępowanie w administracji

Czwartek

03.01.2019

ZJAZD

Środa

09.01.2019

WOLNE

Czwartek

10.01.2019

WOLNE

Środa

16.01.2019

ZJAZD; EGZAMIN – Wykonywanie prac biurowych

Czwartek

17.01.2019

WOLNE

Środa

23.01.2019

WOLNE

Czwartek

24.01.2019

WOLNE

Środa

30.01.2019

WOLNE

Czwartek

31.01.2019

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik BHP - semestr I - styczeń 2019

Środa

02.01.2019

ZJAZD

Czwartek

03.01.2019

ZJAZD

Środa

09.01.2019

ZJAZD

Czwartek

10.01.2019

ZJAZD; EGZAMINY – Ergonomia w procesie pracy; Ocena ryzyka zawodowego

Środa

16.01.2019

ZJAZD

Czwartek

17.01.2019

ZJAZD

Środa

23.01.2019

ZJAZD; EGZAMINY – Techniczne bezpieczeństwo pracy; Zarządzanie systemami bhp

Czwartek

24.01.2019

WOLNE

Środa

30.01.2019

WOLNE

Czwartek

31.01.2019

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik BHP - semestr III - styczeń 2019

Środa

02.01.2019

ZJAZD

Czwartek

03.01.2019

ZJAZD; EGZAMIN – Zagrożenia w środowisku pracy

Środa

09.01.2019

ZJAZD; EGZAMINY – Zarządzanie systemami bhp; Język niemiecki

Czwartek

10.01.2019

ZJAZD; EGZAMIN – Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Środa

16.01.2019

WOLNE

Czwartek

17.01.2019

WOLNE

Środa

23.01.2019

WOLNE

Czwartek

24.01.2019

WOLNE

Środa

30.01.2019

WOLNE

Czwartek

31.01.2019

WOLNE