logoy

Szkoły „TOM”

Kontakt:

ul. 6 Marca 6

72-300 Gryfice   

tel. 91 38 409 75; 508 336 884

                                        Nauka w szkole dla młodzieży jest

                                   bezpłatna

AKTUALNOŚCI

SEKRETARIAT SZKOŁY JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 7.30 DO 18.30.                                                    

 

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM” :

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

 

Technik administracji:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 

Opiekun medyczny:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 • PIĄTEK

Technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

 

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.


 

RODO – Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Podstawa Prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 1. Zespół Szkół „TOM”, ul. 6 Marca 6, 72-300 Gryfice gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół. Kontakt pod numerem telefonu: 508 336 884 lub pocztą elektroniczną: szkoly.tom@gmail.com. 3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym i właściwym do realizacji celów edukacyjnych. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) są przechowywane przez okres nauki ucznia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Szkoły. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: 91 384 09 75, e-mail: inspektor24.tom@gmail.com

     OPIEKUN MEDYCZNY

Policealne Studium Zawodowe „TOM” od roku szkolnego 2021/2022 rozpoczyna 1,5 roczne kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego. Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej rozszerzony jest o przedmioty medyczne. Po ukończeniu szkoły zapewniona jest praca w : szpitalu, prywatnej klinice, domu pomocy społecznej, sanatorium, hospicjum, domu osoby wymagającej opieki.

Praktyka zawodowa – szkoła ma podpisane umowy z DPS ( Gryfice, Resko, Jaromin), szpitalem, Leśną Polaną

Uwaga Słuchacze I Semestrów Szkół „TOM”

Spotkanie Instruktażowe dla słuchaczy I semestrów Liceum Ogólnokształcącego „TOM”, policealnego Studium Zawodowego „TOM” i Policealnego Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „TOM” odbędą się na pierwszych zajęciach.

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki od 1 września 2021 r.

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Policealnego Studium Zawodowego

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Liceum Ogólnokształcące:
Proponujemy możliwość kształcenia w klasie:

– ogólnej

    – strażackiej

– policyjnej

– wojskowej

Nauka w szkole jest bezpłatna.
Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

O NAS

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Oferujemy naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Policealnym Studium Zawodowym 

Właścicielem szkół TOM jest mgr
Tomasz Boruk.

Szkoły stworzyliśmy z myślą o tych, których w przyjaznej atmosferze chcą podnieść swoje wykształcenie i zdobyć zawód.

Nauka w szkole jest płatna.
Zaświadczenia dla ZUS i innych instytucji wydawane są bezpłatnie

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Młodzież zapraszamy do
– Liceum Ogólnokształcącego klasy mundurowej, gdzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących można zdobyć wiedzę w zawodzie i umiejętności praktyczne w służbie:
– wojskowej
– strażackiej,
– policyjnej

Nauka jest bezpłatna

OGÓLNE INFORMACJE

Dzięki wysoko wykfalifikowanej kadrze pedagogicznej zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia i słuchacza, co pozwala osiągnąć wysokie wyniki w Polsce z egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

SZKOŁY

LICEUMDLAMLODZIEZY

Liceum Ogólnokształcące „TOM”

 

Liceum dla młodzieży- Klasa mundurowa

( straż, policja, wojsko).

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

szkolydladoroslych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK ADMINISTRACJI „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE „TOM”

Policealne Studium Zawodowe „TOM” jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

OPIEKUN MEDYCZNY „TOM”

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GALERIA

Nasi uczniowie biorą udział w turniejach, zawodach, konkursach i olimpiadach. Są widoczni nie tylko dlatego, że noszą mundury, ale posiadają wiedzę i sprawność, która przynosi im czołowe miejsca w różnego rodzaju turniejach. Zapraszamy do naszej galerii – zobaczcie – u nas nie jest nudno

 

KONTAKT

Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby!

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Kontakt z nami:

 ul. 6 Marca 6 72-300 Gryfice tel. 91 38 409 75 kom. 665 079 262, 508 336 884 E-mail: szkoly.tom@gmail.com

Właściciel szkół – mgr Tomasz Boruk

Dyrektor szkół – mgr Hanna Olszańska

Gryfice ul. 6 Marca 6

PLAN

lodlamlo

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”:

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

 

Technik administracji:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 

Opiekun medyczny:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 • PIĄTEK

Technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

   

 

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr III - wrzesień 2021

Poniedziałek 

06.09.2021 

ZJAZD

Wtorek

07.09.2021

ZJAZD

Poniedziałek

13.09.2021

WOLNE

Wtorek 

14.09.2021

WOLNE

Poniedziałek

20.09.2021

ZJAZD  

Wtorek

             21.09.2021 

ZJAZD

Poniedziałek

27.09.2021

ZJAZD

Wtorek

28.09.2021  

ZJAZD

Poniedziałek

————-

————  

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr V - wrzesień 2021

Poniedziałek 

06.09.2021 

ZJAZD

Wtorek

07.09.2021

ZJAZD

Poniedziałek

13.09.2021

WOLNE

Wtorek 

14.09.2021

WOLNE

Poniedziałek

20.09.2021

  ZJAZD     

Wtorek

             21.09.2021 

ZJAZD

Poniedziałek

27.09.2021

ZJAZD

Wtorek

28.09.2021  

ZJAZD

Poniedziałek

———-

   ———   

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr III - wrzesień 2021

Piątek

10.09.2021

ZJAZD

Sobota

11.09.2021

WOLNE

Piątek

17.09.2021 

WOLNE

Sobota

18.09.2021 

WOLNE

Piątek

24.09.2021 

ZJAZD

Sobota

25.09.2021 

ZJAZD

Piątek

———

———-

Sobota

———–

———-

Piątek

————-

                                                    ——— 

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr III - wrzesień 2021

Środa

08.09.2021

ZJAZD

Czwartek

09.09.2021

ZJAZD

Środa

15.09.2021 

WOLNE

Czwartek

16.09.2021 

WOLNE

Środa

22.09.2021 

ZJAZD

Czwartek

23.09.2021 

ZJAZD

Środa

29.09.2021

ZJAZD

Czwartek

30.09.2021

ZJAZD

Środa  

———–

                                                     ———-

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Opiekun Medyczny - semestr I - wrzesień 2021

Środa

22.09.2021

ZJAZD

Czwartek

23.09.2021

ZJAZD

Piątek

            24.09.2021                                                      ZJAZD 

Środa

29.09.2021 

ZJAZD

Czwartek

30.09.2021 

ZJAZD

Piątek

——— 

———-

Środa

———-

————

Czwartek

———-

————

Piątek

———– 

                                                    ———- 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr III - październik 2021

Poniedziałek 

04.10.2021 

ZJAZD

Wtorek

05.10.2021

ZJAZD

Poniedziałek

11.10.2021

ZJAZD

Wtorek 

12.10.2021

ZJAZD

Poniedziałek

18.10.2021

WOLNE   

Wtorek

             19.10.2021 

WOLNE

Poniedziałek

25.10.2021

ZJAZD

Wtorek

26.10.2021  

ZJAZD

Poniedziałek

————-

————  

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr V - październik 2021

Poniedziałek 

04.10.2021 

ZJAZD

Wtorek

05.10.2021

ZJAZD

Poniedziałek

11.10.2021

ZJAZD

Wtorek 

12.10.2021

ZJAZD

Poniedziałek

18.10.2021

  WOLNE      

Wtorek

             19.10.2021 

WOLNE

Poniedziałek

25.10.2021

ZJAZD

Wtorek

26.10.2021  

ZJAZD

Poniedziałek

———-

   ———   

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr III - październik 2021

Piątek

01.10.2021

ZJAZD

Sobota

02.10.2021

ZJAZD

Piątek

08.10.2021 

ZJAZD

Sobota

09.10.2021 

ZJAZD

Piątek

15.10.2021 

ZJAZD

Sobota

16.10.2021 

ZJAZD

Piątek

22.10.2021

ZJAZD

Sobota

23.10.2021

ZJAZD

Piątek

Sobota

29.10.2021

30.10.2021

                                                    WOLNE

                                                    WOLNE

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr I - październik 2021

Środa

06.10.2021

ZJAZD

Czwartek

07.10.2021

ZJAZD

Środa

13.10.2021 

ZJAZD

Czwartek

14.10.2021 

ZJAZD

Środa

20.10.2021 

ZJAZD

Czwartek

21.10.2021 

ZJAZD

Środa

27.10.2021

ZJAZD

Czwartek

28.10.2021

ZJAZD

Środa  

———–

                                                     ———-

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr III - październik 2021

Środa

06.10.2021

ZJAZD

Czwartek

07.10.2021

ZJAZD

Środa

13.10.2021 

ZJAZD

Czwartek

14.10.2021 

ZJAZD

Środa

20.10.2021 

ZJAZD

Czwartek

21.10.2021 

ZJAZD

Środa

27.10.2021

ZJAZD

Czwartek

28.10.2021

ZJAZD

Środa  

———–

                                                     ———-

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Opiekun Medyczny - semestr I - październik 2021

Piątek

Środa

01.10.2021

06.10.2021

ZJAZD

ZJAZD

Czwartek

07.10.2021

ZJAZD

Piątek

            08.10.2021                                                      ZJAZD 

Środa

13.10.2021 

ZJAZD

Czwartek

14.10.2021 

ZJAZD

Piątek

15.10.2021  

ZJAZD

Środa

20.10.2021

ZJAZD

Czwartek

21.10.2021

ZJAZD

Piątek

22.10.2021

                                                    ZJAZD