logoy

Szkoły „TOM”

Kontakt:

ul. 6 Marca 6

72-300 Gryfice   

tel. 91 38 409 75; 508 336 884

                                        Nauka w szkole dla młodzieży jest

                                   bezpłatna

AKTUALNOŚCI

SEKRETARIAT SZKOŁY JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 7.30 DO 18.30.                                                    

 

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM” :

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

 

Technik administracji:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 

Opiekun medyczny:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 • PIĄTEK

Technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

 

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.


 

RODO – Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Podstawa Prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 1. Zespół Szkół „TOM”, ul. 6 Marca 6, 72-300 Gryfice gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół. Kontakt pod numerem telefonu: 508 336 884 lub pocztą elektroniczną: szkoly.tom@gmail.com. 3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym i właściwym do realizacji celów edukacyjnych. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) są przechowywane przez okres nauki ucznia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Szkoły. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: 91 384 09 75, e-mail: inspektor24.tom@gmail.com

     OPIEKUN MEDYCZNY

Policealne Studium Zawodowe „TOM” od roku szkolnego 2021/2022 rozpoczyna 1,5 roczne kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego. Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej rozszerzony jest o przedmioty medyczne. Po ukończeniu szkoły zapewniona jest praca w : szpitalu, prywatnej klinice, domu pomocy społecznej, sanatorium, hospicjum, domu osoby wymagającej opieki.

Praktyka zawodowa – szkoła ma podpisane umowy z DPS ( Gryfice, Resko, Jaromin), szpitalem, Leśną Polaną

Uwaga Słuchacze I Semestrów Szkół „TOM”

Spotkanie Instruktażowe dla słuchaczy I semestrów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „TOM”, Policealnego Studium Zawodowego „TOM” i Policealnego Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „TOM” odbędą się na pierwszych zajęciach.

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki od 1 września 2023 r.

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Policealnego Studium Zawodowego

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Liceum Ogólnokształcące:
Proponujemy możliwość kształcenia w klasie:

– ogólnej

    – strażackiej

– policyjnej

– wojskowej

Nauka w szkole jest bezpłatna.
Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

O NAS

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Oferujemy naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Policealnym Studium Zawodowym 

Właścicielem szkół TOM jest mgr
Tomasz Boruk.

Szkoły stworzyliśmy z myślą o tych, których w przyjaznej atmosferze chcą podnieść swoje wykształcenie i zdobyć zawód.

Nauka w szkole jest płatna.
Zaświadczenia dla ZUS i innych instytucji wydawane są bezpłatnie

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Młodzież zapraszamy do
– Liceum Ogólnokształcącego klasy mundurowej, gdzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących można zdobyć wiedzę w zawodzie i umiejętności praktyczne w służbie:
– wojskowej
– strażackiej,
– policyjnej

Nauka jest bezpłatna

OGÓLNE INFORMACJE

Dzięki wysoko wykfalifikowanej kadrze pedagogicznej zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia i słuchacza, co pozwala osiągnąć wysokie wyniki w Polsce z egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

SZKOŁY

LICEUMDLAMLODZIEZY

Liceum Ogólnokształcące „TOM”

 

Liceum dla młodzieży- Klasa mundurowa

( straż, policja, wojsko).

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

szkolydladoroslych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK ADMINISTRACJI „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE „TOM”

Policealne Studium Zawodowe „TOM” jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

OPIEKUN MEDYCZNY „TOM”

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GALERIA

Nasi uczniowie biorą udział w turniejach, zawodach, konkursach i olimpiadach. Są widoczni nie tylko dlatego, że noszą mundury, ale posiadają wiedzę i sprawność, która przynosi im czołowe miejsca w różnego rodzaju turniejach. Zapraszamy do naszej galerii – zobaczcie – u nas nie jest nudno

 

KONTAKT

Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby!

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Kontakt z nami:

 ul. 6 Marca 6 72-300 Gryfice tel. 91 38 409 75 kom. 665 079 262, 508 336 884 E-mail: szkoly.tom@gmail.com

Właściciel szkół – mgr Tomasz Boruk

Dyrektor szkół – mgr Hanna Olszańska

Gryfice ul. 6 Marca 6

PLAN

lodlamlo

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”:

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

 

Technik administracji:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 

Opiekun medyczny:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 • PIĄTEK

Technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

   

 

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr II - maj 2023

Poniedziałek 

01.05.2023 

WOLNE

Wtorek

02.05.2023

WOLNE

Poniedziałek

08.05.2023

WOLNE

Wtorek 

09.05.2023 

ZJAZD

Poniedziałek

15.05.2023

     ZJAZD      

Wtorek

             16.05.2023 

ZJAZD

Poniedziałek

22.05.2023

ZJAZD

Wtorek

23.05.2023   

ZJAZD

Poniedziałek

Wtorek

29.05.2023

30.05.2023

ZJAZD

ZJAZD

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr IV - maj 2023

Poniedziałek 

01.05.2023 

WOLNE

Wtorek

02.05.2023

WOLNE

Poniedziałek

08.05.2023

WOLNE

Wtorek 

09.05.2023 

WOLNE

Poniedziałek

15.05.2023

     ZJAZD       

Wtorek

             16.05.2023  

ZJAZD

Poniedziałek

22.05.2023

ZJAZD

Wtorek

23.05.2023   

ZJAZD

Poniedziałek

Wtorek

29.05.2023

30.05.2023

WOLNE

WOLNE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr VI - maj 2023

Poniedziałek 

01.05.2023 

WOLNE

Wtorek

02.05.2023

WOLNE

Poniedziałek

08.05.2023

WOLNE

Wtorek 

09.05.2023

WOLNE

Poniedziałek

15.05.2023

       ZJAZD         

Wtorek

             16.05.2023   

ZJAZD

Poniedziałek

22.05.2023

ZJAZD   

Wtorek

23.05.2023  

ZJAZD

Poniedziałek

———-  

————      

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr II - maj 2023

Piątek

05.05.2023

ZJAZD

Sobota

06.05.2023

ZJAZD

Piątek

12.05.2023 

ZJAZD

Sobota

13.05.2023  

WOLNE    

Piątek

19.05.2023  

ZJAZD

Sobota

20.05.2023  

WOLNE

Piątek

26.05.2023

ZJAZD

Sobota

27.05.2023

WOLNE

Piątek

———–

                                                    ———— 

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr II - maj 2023

Czwartek

04.05.2023

ZJAZD

Środa

10.05.2023

ZJAZD

Czwartek

11.05.2023

ZJAZD

Środa

17.05.2023  

ZJAZD

Czwartek

18.05.2023  

ZJZAD

Środa

24.05.2023  

ZJAZD

Czwartek

25.05.2023

ZJAZD

Środa

31.05.2023

ZJAZD

Czwartek  

————-

                                                     ———– 

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr IV - maj 2023

 

Czwartek

04.05.2023

WOLNE

Środa

10.05.2023

ZJAZD

Czwartek

11.05.2023

ZJAZD

Środa

17.05.2023  

ZJAZD

Czwartek

18.05.2023  

WOLNE

Środa

24.05.2023   

WOLNE

Czwartek

25.05.2023

ZJAZD

Środa

31.05.2023

ZJAZD

Czwartek  

————-

                                                     ———- 

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Opiekun Medyczny - semestr II - maj 2023

Czwartek

04.05.2023

ZJAZD

Piątek

05.05.2023

ZJAZD

Środa

            10.05.2023                                                     ZJAZD 
Czwartek

11.05.2023 

ZJAZD

Piątek

12.05.2023

ZJAZD

Środa

17.05.2023   

 ZJAZD  

Czwartek

Piątek

18.05.2023

19.05.2023

ZJAZD

ZJAZD

Środa

Czwartek

24.05.2023

25.05.2023

ZJAZD

ZJAZD

Piątek

26.05.2023

                                                     ZJAZD

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr II - czerwiec 2023

Poniedziałek 

05.06.2023 

ZJAZD

Wtorek

06.06.2023

ZJAZD

Poniedziałek

12.06.2023

ZJAZD

Wtorek 

13.06.2023 

ZJAZD

Poniedziałek

————–

     ———-      

Wtorek

             ————  

———–

Poniedziałek

———–

———–

Wtorek

———–   

———-

Poniedziałek

————

————-

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr IV - czerwiec 2023

Poniedziałek 

05.06.2023 

ZJAZD

Wtorek

06.06.2023

ZJAZD

Poniedziałek

12.06.2023

ZJAZD

Wtorek 

————- 

———-

Poniedziałek

————-

     ————      

Wtorek

             ————-  

————

Poniedziałek

————

————

Wtorek

————   

————–

Poniedziałek

———-

———–

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr VI - czerwiec 2023

Poniedziałek 

05.06.2023 

ZJAZD

Wtorek

06.06.2023

ZJAZD

Poniedziałek

12.06.2023

ZJAZD

Wtorek 

————-

———–

Poniedziałek

————-

       ———–         

Wtorek

             ————-   

———-

Poniedziałek

———–

———-   

Wtorek

———–  

———-

Poniedziałek

———-  

————      

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr II - czerwiec 2023

Piątek

02.06.2023

ZJAZD

Sobota

———–

———-

Piątek

———— 

————

Sobota

———–  

———–

Piątek

———–  

———–

Sobota

———–  

————

Piątek

———–

————

Sobota

————

———–

Piątek

————-

                                                    ————–

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr II - czerwiec 2023

Czwartek

01.06.2023

ZJAZD

Środa

07.06.2023

ZJAZD

Czwartek

08.06.2023

WOLNE

Środa

14.06.2023  

ZJAZD

Czwartek

15.06.2023  

ZJAZD

Środa

———–  

———-

Czwartek

————

———-

Środa

———–

————

Czwartek  

———–

                                                     ———–

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr IV - czerwiec 2023

 

Czwartek

01.06.2023

ZJAZD

Środa

07.06.2023

ZJAZD

Czwartek

08.06.2023 

ZJAZD

Środa

14.06.2023 

ZJAZD

Czwartek

15.06.2023  

ZJAZD

Środa

————   

———–

Czwartek

————

———–

Środa

———–

————

Czwartek  

————

                                                     ———–

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Opiekun Medyczny - semestr II - czerwiec 2023

Środa

07.06.2023

ZJAZD

Czwartek

08.06.2023

WOLNE

Piątek

            09.06.2023                                                     ZJAZD 

Środa

14.06.2023 

ZJAZD

Czwartek

15.06.2023

ZJAZD

Piątek

————-   

 ———— 

Środa

———–

———–

Czwartek

———-

———-

Piątek

————–

                                                 —————