logoy

Szkoły „TOM”

Kontakt:

ul. 6 Marca 6

72-300 Gryfice   

tel. 91 38 409 75; 508 336 884

                                        Nauka w szkole dla młodzieży jest

                                   bezpłatna

AKTUALNOŚCI

 SEKRETARIAT SZKOŁY JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7.30 DO 18.30

 

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM” :

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

 

Technik administracji i technik bhp:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 

Opiekun medyczny i technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

 

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.


 

RODO – Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Podstawa Prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 1. Zespół Szkół „TOM”, ul. 6 Marca 6, 72-300 Gryfice gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół. Kontakt pod numerem telefonu: 508 336 884 lub pocztą elektroniczną: szkoly.tom@gmail.com. 3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym i właściwym do realizacji celów edukacyjnych. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) są przechowywane przez okres nauki ucznia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Szkoły. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: 91 384 09 75, e-mail: inspektor24.tom@gmail.com

Uwaga Słuchacze I Semestrów Szkół „TOM”

Spotkanie Instruktażowe dla słuchaczy I semestrów Liceum Ogólnokształcącego „TOM”, policealnego Studium Zawodowego „TOM” i Policealnego Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „TOM” odbędą się na pierwszych zajęciach.

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki od 1 września 2020 r.

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Policealnego Studium Zawodowego

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Liceum Ogólnokształcące:
Proponujemy możliwość kształcenia w klasie:

– ogólnej

    – strażackiej

– policyjnej

– wojskowej

Nauka w szkole jest bezpłatna.
Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Policealne Studium Zawodowe „TOM” ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021

Oferujemy naukę w zawodach:
– Technik Administracji
– Opiekun Medyczny
– Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

O NAS

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Oferujemy naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Policealnym Studium Zawodowym 

Właścicielem szkół TOM jest mgr
Tomasz Boruk.

Szkoły stworzyliśmy z myślą o tych, których w przyjaznej atmosferze chcą podnieść swoje wykształcenie i zdobyć zawód.

Nauka w szkole jest płatna.
Zaświadczenia dla ZUS i innych instytucji wydawane są bezpłatnie

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Młodzież zapraszamy do
– Liceum Ogólnokształcącego klasy mundurowej, gdzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących można zdobyć widzę w zawodzie i umiejętności praktyczne:
służby
– strażackiej,
– policyjnej

Nauka jest bezpłatna

OGÓLNE INFORMACJE

Dzięki wysoko wykfalifikowanej kadrze pedagogicznej zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia i słuchacza, co pozwala osiągnąć wysokie wyniki w Polsce z egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

SZKOŁY

LICEUMDLAMLODZIEZY

Liceum Ogólnokształcące „TOM”

 

Liceum dla młodzieży- Klasa mundurowa

( straż, policja).

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

szkolydladoroslych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK ADMINISTRACJI „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE „TOM”

Policealne Studium Zawodowe „TOM” jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK BHP „TOM”

Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

OPIEKUN MEDYCZNY „TOM”

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GALERIA

Nasi uczniowie biorą udział w turniejach, zawodach, konkursach i olimpiadach. Są widoczni nie tylko dlatego, że noszą mundury, ale posiadają wiedzę i sprawność, która przynosi im czołowe miejsca w różnego rodzaju turniejach. Zapraszamy do naszej galerii – zobaczcie – u nas nie jest nudno

 

KONTAKT

Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby!

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 18.00

Kontakt z nami:

 ul. 6 Marca 6 72-300 Gryfice tel. 91 38 409 75 kom. 508 336 884 E-mail: szkoly.tom@gmail.com

Właściciel szkół – mgr Tomasz Boruk

Dyrektor szkół – mgr Hanna Olszańska

Gryfice ul. 6 Marca 6

PLAN

lodlamlo

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”:

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

Technik administracji i technik bhp:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

Opiekun medyczny i technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr I - listopad 2020

Poniedziałek 

02.11.2020 

ZJAZD

Wtorek

03.11.2020

ZJAZD

Poniedziałek

09.11.2020

ZJAZD

Wtorek 

10.11.2020

ZJAZD

Poniedziałek

16.11.2020

ZJAZD  

Wtorek

             17.11.2020 

ZJAZD

Poniedziałek

23.11.2020

ZJAZD

Wtorek

24.11.2020  

ZJAZD

Poniedziałek

30.11.2020

  ZJAZD 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr III - listopad 2020

Poniedziałek 

02.11.2020 

ZJAZD

Wtorek

03.11.2020

ZJAZD

Poniedziałek

09.11.2020

WOLNE

Wtorek 

10.11.2020

WOLNE

Poniedziałek

16.11.2020

ZJAZD  

Wtorek

             17.11.2020 

ZJAZD

Poniedziałek

23.11.2020

ZJAZD

Wtorek

24.11.2020  

ZJAZD

Poniedziałek

30.11.2020

  ZJAZD 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr V - listopad 2020

Poniedziałek

02.11.2020 

ZJAZD

Wtorek

03.11.2020 

ZJAZD

Poniedziałek

09.11.2020

WOLNE

Wtorek

10.11.2020 

WOLNE

Poniedziałek 

16.11.2020

ZJAZD

Wtorek

17.11.2020

ZJAZD

Poniedziałek

23.11.2020

ZJAZD  

Wtorek

24.11.2020

 ZJAZD   

Poniedziałek

30.11.2020

  ZJAZD 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr I - listopad 2020

Piątek

06.11.2020

ZJAZD

Sobota

07.11.2020

ZJAZD

Piątek

13.11.2020 

ZJAZD

Sobota

14.11.2020 

ZJAZD

Piątek

20.11.2020 

ZJAZD

Sobota

21.11.2020 

ZJAZD

Piątek

27.11.2020

ZJAZD

Sobota

28.11.2020

ZJAZD

Piątek

————-

                                                  ——— 

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr III - listopad 2020

Piątek

06.11.2020

ZJAZD

Sobota

07.11.2020

ZJAZD

Piątek

13.11.2020 

ZJAZD

Sobota

14.11.2020 

WOLNE

Piątek

20.11.2020 

ZJAZD

Sobota

21.11.2020 

ZJAZD

Piątek

27.11.2020

ZJAZD

Sobota

28.11.2020

ZJAZD

Piątek

———-                                                      ——-

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr I - listopad 2020

Środa

04.11.2020

ZJAZD

Czwartek

05.11.2020

ZJAZD

Środa

11.11.2020 

WOLNE

Czwartek

12.11.2020 

ZJAZD

Środa

18.11.2020 

ZJAZD

Czwartek

19.11.2020 

ZJAZD

Środa

25.11.2020

ZJAZD

Czwartek

26.11.2020

ZJAZD

————- 

———-

                                                     ———–

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Opiekun Medyczny - semestr I - listopad 2020

Czwartek

05.11.2020

ZJAZD

Piątek

06.11.2020

ZJAZD

Sobota

Czwartek

07.11.2020 

12.11.2020 

ZJAZD

ZJAZD

Piątek

13.11.2020 

ZJAZD

Sobota

14.11.2020 

ZJAZD

Czwartek

19.11.2020 

ZJAZD

Piątek

Sobota

20.11.2020

21.11.2020

ZJAZD

ZJAZD

Czwartek

26.11.2020

ZJAZD

Piątek

Sobota

27.11.2020

28.11.2020 

                                                    ZJAZD

                                                     ZJAZD

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr I - grudzień 2020

Poniedziałek 

07.12.2020 

ZJAZD

Wtorek

08.12.2020

ZJAZD

Poniedziałek

14.12.2020

ZJAZD

Wtorek 

15.12.2020

ZJAZD

Poniedziałek

————-

———-  

Wtorek

             ———— 

———-

Poniedziałek

———–

———

Wtorek

———-  

——–

Poniedziałek

———

  ———- 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr III - grudzień 2020

Poniedziałek 

07.12.2020 

ZJAZD

Wtorek

08.12.2020

ZJAZD

Poniedziałek

14.12.2020

ZJAZD

Wtorek 

15.12.2020

ZJAZD

Poniedziałek

——-

———  

Wtorek

             ——– 

———-

Poniedziałek

———-

———

Wtorek

———– 

———

Poniedziałek

———-

  ———–

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr V - grudzień 2020

Poniedziałek

07.12.2020 

ZJAZD

Wtorek

08.12.2020 

ZJAZD

Poniedziałek

14.12.2020

ZJAZD

Wtorek

15.12.2020 

ZJAZD

Poniedziałek 

———-

———-

Wtorek

———-

———-

Poniedziałek

———–

———-  

Wtorek

———-

 ———   

Poniedziałek

———–

  ———-

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr I - grudzień 2020

Piątek

04.12.2020

ZJAZD

Sobota

05.12.2020

ZJAZD

Piątek

11.12.2020 

ZJAZD

Sobota

12.12.2020 

ZJAZD

Piątek

18.12.2020 

ZJAZD

Sobota

19.12.2020 

ZJAZD

Piątek

———

——–

Sobota

———

———

Piątek

————-

                                                  ——— 

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr III - grudzień 2020

Piątek

04.12.2020

ZJAZD

Sobota

05.12.2020

ZJAZD

Piątek

11.12.2020 

ZJAZD

Sobota

12.12.2020 

ZJAZD

Piątek

18.12.2020 

ZJAZD

Sobota

19.12.2020 

WOLNE

Piątek

———-

———

Sobota

———-

———-

Piątek

———-                                                      ——-

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr I - grudzień 2020

Środa

02.12.2020

ZJAZD

Czwartek

03.12.2020

ZJAZD

Środa

09.12.2020 

ZJAZD

Czwartek

10.12.2020 

ZJAZD

Środa

16.12.2020 

ZJAZD

Czwartek

17.12.2020 

ZJAZD

Środa

———–

———

Czwartek

————

———-

————- 

———-

                                                     ———–

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Opiekun Medyczny - semestr I - grudzień 2020

Czwartek

03.12.2020

ZJAZD

Piątek

04.12.2020

ZJAZD

Sobota

Czwartek

05.12.2020 

10.12.2020 

ZJAZD

ZJAZD

Piątek

11.12.2020 

ZJAZD

Sobota

12.12.2020 

ZJAZD

Czwartek

17.12.2020 

ZJAZD

Piątek

Sobota

18.12.2020

19.12.2020

ZJAZD

ZJAZD

Czwartek

———-

———–

Piątek

———–

                                                    ———–