logoy

Szkoły „TOM”

Kontakt:

ul. 6 Marca 6

72-300 Gryfice   

tel. 91 38 409 75; 508 336 884

                                        Nauka w szkole dla młodzieży jest

                                   bezpłatna

AKTUALNOŚCI

SEKRETARIAT SZKOŁY JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 7.30 DO 18.30.                                                    

 

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM” :

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

 

Technik administracji:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 

Opiekun medyczny:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 • PIĄTEK

Technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

 

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.


 

RODO – Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Podstawa Prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 1. Zespół Szkół „TOM”, ul. 6 Marca 6, 72-300 Gryfice gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół. Kontakt pod numerem telefonu: 508 336 884 lub pocztą elektroniczną: szkoly.tom@gmail.com. 3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym i właściwym do realizacji celów edukacyjnych. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) są przechowywane przez okres nauki ucznia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Szkoły. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: 91 384 09 75, e-mail: inspektor24.tom@gmail.com

     OPIEKUN MEDYCZNY

Policealne Studium Zawodowe „TOM” od roku szkolnego 2021/2022 rozpoczyna 1,5 roczne kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego. Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej rozszerzony jest o przedmioty medyczne. Po ukończeniu szkoły zapewniona jest praca w : szpitalu, prywatnej klinice, domu pomocy społecznej, sanatorium, hospicjum, domu osoby wymagającej opieki.

Praktyka zawodowa – szkoła ma podpisane umowy z DPS ( Gryfice, Resko, Jaromin), szpitalem, Leśną Polaną

Uwaga Słuchacze I Semestrów Szkół „TOM”

Spotkanie Instruktażowe dla słuchaczy I semestrów Liceum Ogólnokształcącego „TOM”, policealnego Studium Zawodowego „TOM” i Policealnego Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „TOM” odbędą się na pierwszych zajęciach.

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki od 1 września 2022 r.

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Policealnego Studium Zawodowego

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Liceum Ogólnokształcące:
Proponujemy możliwość kształcenia w klasie:

– ogólnej

    – strażackiej

– policyjnej

– wojskowej

Nauka w szkole jest bezpłatna.
Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

O NAS

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Oferujemy naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Policealnym Studium Zawodowym 

Właścicielem szkół TOM jest mgr
Tomasz Boruk.

Szkoły stworzyliśmy z myślą o tych, których w przyjaznej atmosferze chcą podnieść swoje wykształcenie i zdobyć zawód.

Nauka w szkole jest płatna.
Zaświadczenia dla ZUS i innych instytucji wydawane są bezpłatnie

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Młodzież zapraszamy do
– Liceum Ogólnokształcącego klasy mundurowej, gdzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących można zdobyć wiedzę w zawodzie i umiejętności praktyczne w służbie:
– wojskowej
– strażackiej,
– policyjnej

Nauka jest bezpłatna

OGÓLNE INFORMACJE

Dzięki wysoko wykfalifikowanej kadrze pedagogicznej zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia i słuchacza, co pozwala osiągnąć wysokie wyniki w Polsce z egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

SZKOŁY

LICEUMDLAMLODZIEZY

Liceum Ogólnokształcące „TOM”

 

Liceum dla młodzieży- Klasa mundurowa

( straż, policja, wojsko).

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

szkolydladoroslych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK ADMINISTRACJI „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE „TOM”

Policealne Studium Zawodowe „TOM” jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

OPIEKUN MEDYCZNY „TOM”

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GALERIA

Nasi uczniowie biorą udział w turniejach, zawodach, konkursach i olimpiadach. Są widoczni nie tylko dlatego, że noszą mundury, ale posiadają wiedzę i sprawność, która przynosi im czołowe miejsca w różnego rodzaju turniejach. Zapraszamy do naszej galerii – zobaczcie – u nas nie jest nudno

 

KONTAKT

Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby!

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Kontakt z nami:

 ul. 6 Marca 6 72-300 Gryfice tel. 91 38 409 75 kom. 665 079 262, 508 336 884 E-mail: szkoly.tom@gmail.com

Właściciel szkół – mgr Tomasz Boruk

Dyrektor szkół – mgr Hanna Olszańska

Gryfice ul. 6 Marca 6

PLAN

lodlamlo

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”:

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

 

Technik administracji:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 

Opiekun medyczny:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 • PIĄTEK

Technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

   

 

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr I - listopad 2022

Poniedziałek 

07.11.2022 

ZJAZD

Wtorek

08.11.2022

ZJAZD

Poniedziałek

14.11.2022

WOLNE

Wtorek 

15.11.2022 

WOLNE

Poniedziałek

21.11.2022

     ZJAZD      

Wtorek

             22.11.2022  

ZJAZD

Poniedziałek

28.11.2022

ZJAZD

Wtorek

29.11.2022   

ZJAZD

Poniedziałek

————

————-

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr III - listopad 2022

Poniedziałek 

07.11.2022 

ZJAZD

Wtorek

08.11.2022

ZJAZD

Poniedziałek

14.11.2022

WOLNE

Wtorek 

15.11.2022 

WOLNE

Poniedziałek

21.11.2022

     ZJAZD       

Wtorek

             22.11.2022  

ZJAZD

Poniedziałek

28.11.2022

ZJAZD

Wtorek

29.11.2022   

ZJAZD

Poniedziałek

———-

———–

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr V - listopad 2022

Poniedziałek 

07.11.2022 

ZJAZD

Wtorek

08.11.2022

ZJAZD

Poniedziałek

14.11.2022

WOLNE

Wtorek 

15.11.2022

WOLNE

Poniedziałek

21.11.2022

       ZJAZD         

Wtorek

             22.11.2022   

ZJAZD

Poniedziałek

28.11.2022

ZJAZD   

Wtorek

29.11.2022  

ZJAZD

Poniedziałek

———-  

————      

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr VII - listopad 2022

Poniedziałek 

07.11.2022 

ZJAZD

Wtorek

08.11.2022

ZJAZD

Poniedziałek

14.11.2022

WOLNE

Wtorek 

15.11.2022

WOLNE

Poniedziałek

21.11.2022

       ZJAZD         

Wtorek

             22.11.2022   

ZJAZD

Poniedziałek

28.11.2022

ZJAZD   

Wtorek

29.11.2022  

ZJAZD

Poniedziałek

———-  

———–      

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr I - listopad 2022

Sobota

04.11.2022

ZJAZD

Piątek

05.11.2022

ZJAZD

Sobota

11.11.2022 

WOLNE

Piątek

12.11.2022  

WOLNE 

Sobota

15.10.2022  

WOLNE

Piątek

18.11.2022  

ZJAZD

Sobota

19.11.2022

ZJAZD

Piątek

25.11.2022

ZJAZD

Sobota

26.11.2022

                                                    ZJAZD 

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr I - listopad 2022

Środa

02.11.2022

ZJAZD

Czwartek

03.11.2022

ZJAZD

Środa

09.11.2022

ZJAZD

Czwartek

10.11.2022  

ZJAZD

Środa

16.11.2022  

WOLNE

Czwartek

17.11.2022  

WOLNE

Środa

23.11.2022

ZJAZD

Czwartek

24.11.2022

ZJAZD

Środa  

30.11.2022

                                                     ZJAZD 

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr III - listopad 2022

 

Środa

02.11.2022

ZJAZD

Czwartek

03.11.2022

ZJAZD

Środa

09.11.2022 

ZJAZD

Czwartek

10.11.2022  

ZJAZD

Środa

16.11.2022  

WOLNE

Czwartek

17.11.2022   

WOLNE

Środa

23.11.2022

ZJAZD

Czwartek

24.11.2022

ZJAZD

Środa  

30.11.2022

                                                     ZJAZD 

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Opiekun Medyczny - semestr I - listopad 2022

Środa

02.11.2022

WOLNE

Czwartek

03.11.2022

ZJAZD

Piątek

            04.11.2022                                                     ZJAZD 

Środa

09.11.2022 

ZJAZD

Czwartek

10.11.2022

ZJAZD

Piątek

11.11.2022   

 WOLNE 

Środa

Czwartek

16.11.2022

17.11.2022

ZJAZD

ZJAZD

Piątek

Środa

18.11.2022

23.11.2022

ZJAZD

ZJAZD

Czwartek

Piątek

Środa

24.11.2022

25.11.2022

30.11.2022

                                                     ZJAZD 

                                                     ZJAZD

                                                      ZJAZD

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Opiekun Medyczny - semestr III - listopad 2022

Środa

02.11.2022

WOLNE

Czwartek

03.11.2022

ZJAZD

Piątek

            04.11.2022                                                     ZJAZD 

Środa

09.11.2022 

ZJAZD

Czwartek

10.11.2022

ZJAZD

Piątek

11.11.2022   

 WOLNE 

Środa

Czwartek

16.11.2022

17.11.2022

ZJAZD

ZJAZD

Piątek

Środa

18.11.2022

23.11.2022

ZJAZD

ZJAZD

Czwartek

Piątek

Środa

24.11.2022

25.11.2022

30.11.2022

                                                     ZJAZD 

                                                     ZJAZD

                                                     ZJAZD