logoy

Szkoły „TOM”

Kontakt:

ul. 6 Marca 6

72-300 Gryfice   

tel. 91 38 409 75; 508 336 884

                                        Nauka w szkole dla młodzieży jest

                                   bezpłatna

AKTUALNOŚCI

 SEKRETARIAT SZKOŁY JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00                                                        DNIA 04.06.2021 R. SEKRETARIAT BĘDZIE NIECZYNNY

 

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM” :

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

 

Technik administracji:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 

Opiekun medyczny i technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

 

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.


 

RODO – Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Podstawa Prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 1. Zespół Szkół „TOM”, ul. 6 Marca 6, 72-300 Gryfice gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół. Kontakt pod numerem telefonu: 508 336 884 lub pocztą elektroniczną: szkoly.tom@gmail.com. 3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym i właściwym do realizacji celów edukacyjnych. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) są przechowywane przez okres nauki ucznia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Szkoły. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: 91 384 09 75, e-mail: inspektor24.tom@gmail.com

Uwaga Słuchacze I Semestrów Szkół „TOM”

Spotkanie Instruktażowe dla słuchaczy I semestrów Liceum Ogólnokształcącego „TOM”, policealnego Studium Zawodowego „TOM” i Policealnego Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „TOM” odbędą się na pierwszych zajęciach.

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki od 1 września 2021 r.

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Policealnego Studium Zawodowego

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Liceum Ogólnokształcące:
Proponujemy możliwość kształcenia w klasie:

– ogólnej

    – strażackiej

– policyjnej

– wojskowej

Nauka w szkole jest bezpłatna.
Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Policealne Studium Zawodowe „TOM” ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022

Oferujemy naukę w zawodach:
– Technik Administracji
– Opiekun Medyczny
– Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

O NAS

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Oferujemy naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Policealnym Studium Zawodowym 

Właścicielem szkół TOM jest mgr
Tomasz Boruk.

Szkoły stworzyliśmy z myślą o tych, których w przyjaznej atmosferze chcą podnieść swoje wykształcenie i zdobyć zawód.

Nauka w szkole jest płatna.
Zaświadczenia dla ZUS i innych instytucji wydawane są bezpłatnie

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Młodzież zapraszamy do
– Liceum Ogólnokształcącego klasy mundurowej, gdzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących można zdobyć widzę w zawodzie i umiejętności praktyczne:
służby
– strażackiej,
– policyjnej

Nauka jest bezpłatna

OGÓLNE INFORMACJE

Dzięki wysoko wykfalifikowanej kadrze pedagogicznej zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia i słuchacza, co pozwala osiągnąć wysokie wyniki w Polsce z egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

SZKOŁY

LICEUMDLAMLODZIEZY

Liceum Ogólnokształcące „TOM”

 

Liceum dla młodzieży- Klasa mundurowa

( straż, policja, wojsko).

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

szkolydladoroslych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK ADMINISTRACJI „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE „TOM”

Policealne Studium Zawodowe „TOM” jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

OPIEKUN MEDYCZNY „TOM”

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GALERIA

Nasi uczniowie biorą udział w turniejach, zawodach, konkursach i olimpiadach. Są widoczni nie tylko dlatego, że noszą mundury, ale posiadają wiedzę i sprawność, która przynosi im czołowe miejsca w różnego rodzaju turniejach. Zapraszamy do naszej galerii – zobaczcie – u nas nie jest nudno

 

KONTAKT

Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby!

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Kontakt z nami:

 ul. 6 Marca 6 72-300 Gryfice tel. 91 38 409 75 kom. 665 079 262, 508 336 884 E-mail: szkoly.tom@gmail.com

Właściciel szkół – mgr Tomasz Boruk

Dyrektor szkół – mgr Hanna Olszańska

Gryfice ul. 6 Marca 6

PLAN

lodlamlo

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”:

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

Technik administracji i technik bhp:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

Opiekun medyczny i technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr II - maj 2021

Poniedziałek 

03.05.2021 

WOLNE

Wtorek

04.05.2021

WOLNE

Poniedziałek

10.05.2021

ZJAZD

Wtorek 

11.05.2021

WOLNE

Poniedziałek

17.05.2021

ZJAZD  

Wtorek

             18.05.2021 

WOLNE

Poniedziałek

24.05.2021

ZJAZD

Wtorek

25.05.2021  

ZJAZD

Poniedziałek

31.05.2021

 WOLNE  

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr IV - maj 2021

Poniedziałek 

03.05.2021 

WOLNE

Wtorek

04.05.2021

WOLNE

Poniedziałek

10.05.2021

ZJAZD

Wtorek 

11.05.2021

WOLNE

Poniedziałek

17.05.2021

ZJAZD    

Wtorek

             18.05.2021 

WOLNE

Poniedziałek

24.05.2021

ZJAZD

Wtorek

25.05.2021  

WOLNE

Poniedziałek

31.05.2021

   WOLNE   

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr II - maj 2021

Piątek

07.05.2021

ZJAZD

Sobota

08.05.2021

ZJAZD

Piątek

14.05.2021 

ZJAZD

Sobota

15.05.2021 

ZJAZD

Piątek

21.05.2021 

WOLNE

Sobota

22.05.2021 

ZJAZD

Piątek

28.05.2021

ZJAZD

Sobota

29.05.2021

ZJAZD

Piątek

————-

                                                  ——— 

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr IV - maj 2021

Piątek

07.05.2021

ZJAZD

Sobota

08.05.2021

ZJAZD

Piątek

14.05.2021 

ZJAZD

Sobota

15.05.2021 

ZJAZD

Piątek

21.05.2021 

ZJAZD

Sobota

22.05.2021 

ZJAZD

Piątek

28.05.2021

WOLNE

Sobota

29.05.2021

ZJAZD

Piątek

———-                                                      ——-

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr II - maj 2021

Środa

05.05.2021

ZJAZD

Czwartek

06.05.2021

ZJAZD

Środa

12.05.2021 

WOLNE

Czwartek

13.05.2021 

WOLNE

Środa

19.05.2021 

ZJAZD

Czwartek

20.05.2021 

ZJAZD

Środa

———-

———–

Czwartek

———–

———-

Środa  

———–

                                                     ———-

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Opiekun Medyczny - semestr II - maj 2021

Piątek

07.05.2021

ZJAZD

Sobota

08.05.2021

ZJAZD

Piątek

            14.05.2021                                                      ZJAZD 

Sobota

15.05.2021 

ZJAZD

Piątek

21.05.2021 

ZJAZD

Sobota

22.05.2021 

ZJAZD

Piątek

———-

————

Sobota

———-

————

Piątek

———– 

                                                    ———- 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr II - czerwiec 2021

Wtorek

01.06.2021 

ZJAZD

Poniedziałek

07.06.2021

ZJAZD

Wtorek 

08.06.2021

ZJAZD

Poniedziałek

14.06.2021

ZJAZD

Wtorek

————

———— 

Poniedziałek

             ———– 

————-

Wtorek ————

———–

———-

———-  

————-

 

———- 

 ——–

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr IV - czerwiec 2021

Wtorek

01.06.2021 

WOLNE

Poniedziałek

————-

———-

Wtorek

———–

———–

Poniedziałek

———–

———-

Wtorek

————

———-  

Poniedziałek              ———– 

———–

  ————

————

———-  

———–

———- 

  ———    

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr II - czerwiec 2021

Piątek

04.06.2021

ZJAZD

Sobota

05.06.2021

ZJAZD

Piątek

11.06.2021 

ZJAZD

Sobota

12.06.2021 

ZJAZD

Piątek

18.06.2021 

ZJAZD

Sobota

———– 

———–

Piątek

———–

———–

Sobota

————

———-

Piątek

———–

                                                   ———–  

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr IV - czerwiec 2021

Piątek

04.06.2021

ZJAZD

Sobota

05.06.2021

ZJAZD

Piątek

———— 

———–

Sobota

———– 

————

Piątek

———– 

———–

Sobota

———- 

———–

Piątek

———-

———–

Sobota

———-

———-

Piątek

———-                                                      ———                                                     

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr II - czerwiec 2021

Środa

02.06.2021

WOLNE

Czwartek

03.06.2021

WOLNE

Środa

09.06.2021 

ZJAZD

Czwartek

———– 

———–

Środa

———- 

———–

Czwartek

———– 

———–

Środa

———-

———-

Czwartek

———-

———-

Środa  

———-

                                                     ———