logoy

Szkoły „TOM”

Kontakt:

ul. 3 Maja 8, 6 Marca 6

72-300 Gryfice

tel.91 38 426 69 (w piątki i soboty w dniach zajęć)

                     91 38 409 75; 508 336 884

                                        Nauka w szkole dla młodzieży jest bezpłatna

AKTUALNOŚCI

 

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM” – zdawalność matur – 100%
 • Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „TOM” – zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
  •  technik ochrony fizycznej osób i mienia – 100%
 • Policealne Studium Zawodowe „TOM” – zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy – jedna osoba nie zdała
  • technik administracji – jedna osoba nie zdała
  • opiekun medyczny – 100%

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki od 1 września 2017 r.

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, Gimnazjum dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącego             dla Dorosłych oraz Policealnego Studium Zawodowego

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Liceum Ogólnokształcące:
Proponujemy możliwość kształcenia w klasie:
– ogólnej
– strażackiej
– wojskowej
– policyjnej
– bezpieczeństwa publicznego.

Nauka w szkole jest bezpłatna.
Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Policealne Studium Zawodowe „TOM” ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018

Oferujemy naukę w zawodach:
– Technik Administracji
– Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
– Opiekun Medyczny
– Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”

Ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

O NAS

 

SZKOŁY

LICEUMDLAMLODZIEZY

Liceum Ogólnokształcące „TOM”

Liceum dla młodzieży- Klasa mundurowa

( straż, policja, wojsko, bezpieczeństwo publiczne).

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

szkolydladoroslych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

Osoby, które ukończyły 16 lat mogą starać się o przyjęcie do gimnazjum.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK ADMINISTRACJI „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE „TOM”

Policealne Studium Zawodowe „TOM” jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK BHP „TOM”

Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

OPIEKUN MEDYCZNY „TOM”

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GALERIA

Nasi uczniowie biorą udział w turniejach, zawodach, konkursach i olimpiadach. Są widoczni nie tylko dlatego, że noszą mundury, ale posiadają wiedzę i sprawność, która przynosi im czołowe miejsca w różnego rodzaju turniejach.
Zapraszamy do naszej galerii – zobaczcie – u nas nie jest nudno


KONTAKT

Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby!

Sekretariat czynny jest
– w piątki 15.30 – 19.00
– w soboty 9.00 – 14.00

Kontakt z nami:

ul. 3 Maja 8
ul. 6 Marca 6
72-300 Gryfice
tel. 91 38 426 69 (w piątki i soboty w dniach zajęć)
oraz 91 38 409 75
kom. 508 336 884
E-mail: szkoly.tom@gmail.com

Właściciel szkół – mgr Tomasz Boruk

Dyrektor szkół – mgr Hanna Olszańska

Gryfice ul. 3 Maja 8


Gryfice ul. 6 Marca 6


PLAN

lodlamlo

UWAGA!!!

KONFERENCJA INSTRUKTAŻOWA DLA:

 • I SEMESTRU TECHNIKA BHP
 • I SEMESTRU TECHNIKA ADMINISTRACJI
 • I SEMESTRU TECHNIKA OCHRONY
 • I SEMESTRU OPIEKUNA MEDYCZNEGO
 • I SEMESTRU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2017 O GODZ. 15.30 W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 –  SALA NR 12.                  OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr I - styczeń 2018

Piątek

05.01.2018

WOLNE

Sobota

06.01.2018

WOLNE

Piątek

12.01.2018

ZJAZD; EGZAMINY – fizyka, j. polski

Sobota

13.01.2018

ZJAZD; EGZAMINY – j. angielski, matematyka

Piątek

19.01.2018

WOLNE

Sobota

20.01.2018

ZJAZD; EGZAMIN – historia

Piątek

26.01.2018

WOLNE

Sobota

27.01.2018

WOLNE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr III - styczeń 2018

Piątek

05.01.2018

WOLNE

Sobota

06.01.2018

WOLNE

Piątek

12.01.2018

WOLNE

Sobota

13.01.2018

WOLNE

Piątek

19.01.2018

WOLNE

Sobota

20.01.2018

WOLNE

Piątek

26.01.2018

WOLNE

Sobota

27.01.2018

WOLNE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr V - styczeń 2018

Piątek

05.01.2018

WOLNE

Sobota

06.01.2018

WOLNE

Piątek

12.01.2018

WOLNE

Sobota

13.01.2018

ZJAZD; EGZAMINY – matematyka, historia

Piątek

19.01.2018

WOLNE

Sobota

20.01.2018

WOLNE

Piątek

 26.01.2018

WOLNE

Sobota

 27.01.2018

WOLNE

Gimnazjum dla Dorosłych "TOM" - semestr III - styczeń 2018

Piątek

05.01.2018

WOLNE

Sobota

06.01.2018

WOLNE

Piątek

12.01.2018

ZJAZD; EGZAMINY – historia, fizyka

Sobota

13.01.2018

WOLNE

Piątek

19.01.2018

WOLNE

Sobota

20.01.2018

WOLNE

Piątek

26.01.2018

WOLNE

Sobota

27.01.2018

WOLNE

Gimnazjum dla Dorosłych "TOM" - semestr V - styczeń 2018

Piątek

05.01.2018

WOLNE

Sobota

06.01.2018

WOLNE

Piątek

12.01.2018

ZJAZD; zajęcia rozpoczynają się od godz. 17.00

Sobota

13.01.2018

ZJAZD; EGZAMIN – historia

Piątek

19.01.2018

WOLNE

Sobota

20.01.2018

WOLNE

Piątek

26.01.2018

WOLNE

Sobota

27.01.2018

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Opiekun Medyczny - semestr I - styczeń 2018

Piątek

05.01.2018

ZJAZD; ul. 6 Marca 6

Sobota

06.01.2018

WOLNE

Piątek

12.01.2018

ZJAZD; ul. 3 Maja 8

EGZAMINY – j. niemiecki; komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 

Sobota

13.01.2018

ZJAZD; ul. 6 Marca 6

EGZAMIN – opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Piątek

19.01.2018

ZJAZD; ul. 6 Marca 6

Sobota

20.01.2018

ZJAZD; ul. 6 Marca 6

EGZAMIN – działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną; zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

Piątek

26.01.2018

ZJAZD; ul. 6 Marca 6

Sobota

27.01.2018

ZJAZD; ul. 6 Marca 6

EGZAMIN – podstawy przedsiębiorczości

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik Administracji - semestr I - styczeń 2018

Piątek

05.01.2018

WOLNE

Sobota

06.01.2018

WOLNE

Piątek

12.01.2018

ZJAZD; EGZAMINY – podstawy prawa administracyjnego; podstawy prawa cywilnego

Sobota

13.01.2018

ZJAZD; EGZAMINY – działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej; j. niemiecki

Piątek

19.01.2018

WOLNE

Sobota

20.01.2018

WOLNE

Piątek

26.01.2018

WOLNE

Sobota

27.01.2018

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik Administracji - semestr III - styczeń 2018

Piątek

05.01.2018

WOLNE

Sobota

06.01.2018

WOLNE

Piątek

12.01.2018

WOLNE

Sobota

13.01.2018

WOLNE

Piątek

19.01.2018

WOLNE

Sobota

20.01.2018

WOLNE

Piątek

26.01.2018

WOLNE

Sobota

27.01.2018

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik BHP - semestr I - styczeń 2018

Piątek

05.01.2018

WOLNE

Sobota

06.01.2018

WOLNE

Piątek

12.01.2018

ZJAZD

Sobota

13.01.2018

ZJAZD; EGZAMINY – ergonomia w procesie pracy; techniczne bezpieczeństwo pracy

Piątek

19.01.2018

ZJAZD; ul. 6 Marca 6 

Sobota

20.01.2018

ZJAZD; ul. 6 Marca 6

EGZAMIN – zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Piątek

26.01.2018

WOLNE

Sobota

27.01.2018

WOLNE

Policealne Studium Zawodowe "TOM" - Technik BHP - semestr III - styczeń 2018

Piątek

05.01.2018

WOLNE

Sobota

06.01.2018

WOLNE

Piątek

12.01.2018

WOLNE

Sobota

13.01.2018

WOLNE

Piątek

19.01.2018

WOLNE

Sobota

20.01.2018

WOLNE

Piątek

26.01.2018

WOLNE

Sobota

27.01.2018

WOLNE

Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "TOM" - Technik Ochrony - semestr I - styczeń 2018

Piątek

05.01.2018

WOLNE

Sobota

06.01.2018

WOLNE

Piątek

12.01.2018

ZJAZD; EGZAMINY – zabezpieczenie imprez masowych; ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

Sobota

13.01.2018

ZJAZD

Piątek

19.01.2018

WOLNE

Sobota

20.01.2018

WOLNE

Piątek

26.01.2018

ZJAZD; ul. 6 Marca 6

Sobota

27.01.2018

ZJAZD; ul. 6 Marca 6

EGZAMIN – BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "TOM" - Technik Ochrony - semestr III - styczeń 2018

Piątek

05.01.2018

WOLNE

Sobota

06.01.2018

WOLNE

Piątek

12.01.2018

ZJAZD

Sobota

13.01.2018

ZJAZD; EGZAMIN – ochrona osób

Piątek

19.01.2018

WOLNE

Sobota

20.01.2018

WOLNE

Piątek

26.01.2018

WOLNE

Sobota

27.01.2018

WOLNE