logoy

Szkoły „TOM”

Kontakt:

ul. 6 Marca 6

72-300 Gryfice   

tel. 91 38 409 75; 508 336 884

                                        Nauka w szkole dla młodzieży jest

                                   bezpłatna

AKTUALNOŚCI

SEKRETARIAT SZKOŁY JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 7.30 DO 15.30.                                                    

 

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM” :

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

 

Technik administracji:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 

Opiekun medyczny:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 • PIĄTEK

Technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

 

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.


 

RODO – Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Podstawa Prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 1. Zespół Szkół „TOM”, ul. 6 Marca 6, 72-300 Gryfice gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół. Kontakt pod numerem telefonu: 508 336 884 lub pocztą elektroniczną: szkoly.tom@gmail.com. 3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym i właściwym do realizacji celów edukacyjnych. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) są przechowywane przez okres nauki ucznia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Szkoły. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: 91 384 09 75, e-mail: inspektor24.tom@gmail.com

     OPIEKUN MEDYCZNY

Policealne Studium Zawodowe „TOM” od roku szkolnego 2021/2022 rozpoczyna 1,5 roczne kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego. Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej rozszerzony jest o przedmioty medyczne. Po ukończeniu szkoły zapewniona jest praca w : szpitalu, prywatnej klinice, domu pomocy społecznej, sanatorium, hospicjum, domu osoby wymagającej opieki.

Praktyka zawodowa – szkoła ma podpisane umowy z DPS ( Gryfice, Resko, Jaromin), szpitalem, Leśną Polaną

Uwaga Słuchacze I Semestrów Szkół „TOM”

Spotkanie Instruktażowe dla słuchaczy I semestrów Liceum Ogólnokształcącego „TOM”, policealnego Studium Zawodowego „TOM” i Policealnego Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „TOM” odbędą się na pierwszych zajęciach.

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki od 1 września 2021 r.

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Policealnego Studium Zawodowego

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

Liceum Ogólnokształcące:
Proponujemy możliwość kształcenia w klasie:

– ogólnej

    – strażackiej

– policyjnej

– wojskowej

Nauka w szkole jest bezpłatna.
Więcej informacji pod nr telefonu: 91 384 09 75; 665 079 262; 508 336 884 lub w sekretariacie szkół.

O NAS

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Oferujemy naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Policealnym Studium Zawodowym 

Właścicielem szkół TOM jest mgr
Tomasz Boruk.

Szkoły stworzyliśmy z myślą o tych, których w przyjaznej atmosferze chcą podnieść swoje wykształcenie i zdobyć zawód.

Nauka w szkole jest płatna.
Zaświadczenia dla ZUS i innych instytucji wydawane są bezpłatnie

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Młodzież zapraszamy do
– Liceum Ogólnokształcącego klasy mundurowej, gdzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących można zdobyć wiedzę w zawodzie i umiejętności praktyczne w służbie:
– wojskowej
– strażackiej,
– policyjnej

Nauka jest bezpłatna

OGÓLNE INFORMACJE

Dzięki wysoko wykfalifikowanej kadrze pedagogicznej zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia i słuchacza, co pozwala osiągnąć wysokie wyniki w Polsce z egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

SZKOŁY

LICEUMDLAMLODZIEZY

Liceum Ogólnokształcące „TOM”

 

Liceum dla młodzieży- Klasa mundurowa

( straż, policja, wojsko).

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

szkolydladoroslych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK ADMINISTRACJI „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE „TOM”

Policealne Studium Zawodowe „TOM” jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ „TOM”

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

OPIEKUN MEDYCZNY „TOM”

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

GALERIA

Nasi uczniowie biorą udział w turniejach, zawodach, konkursach i olimpiadach. Są widoczni nie tylko dlatego, że noszą mundury, ale posiadają wiedzę i sprawność, która przynosi im czołowe miejsca w różnego rodzaju turniejach. Zapraszamy do naszej galerii – zobaczcie – u nas nie jest nudno

 

KONTAKT

Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby!

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Kontakt z nami:

 ul. 6 Marca 6 72-300 Gryfice tel. 91 38 409 75 kom. 665 079 262, 508 336 884 E-mail: szkoly.tom@gmail.com

Właściciel szkół – mgr Tomasz Boruk

Dyrektor szkół – mgr Hanna Olszańska

Gryfice ul. 6 Marca 6

PLAN

lodlamlo

UWAGA !!!

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkół zaocznych odbywać się będą w szkole przy ul. 6 Marca 6 w Gryficach, w następujących dniach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „TOM”:

 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

 

Technik administracji:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 

Opiekun medyczny:

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 • PIĄTEK

Technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 • PIĄTEK

 • SOBOTA

   

 

Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się od godziny 15.30, w sobotę o 9.00.

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr IV - kwiecień 2022

Poniedziałek 

04.04.2022 

ZJAZD

Wtorek

05.04.2022

ZJAZD

Poniedziałek

11.04.2022

ZJAZD

Wtorek 

12.04.2022

ZJAZD

Poniedziałek

25.04.2022

  ZJAZD      

Wtorek

             26.04.2022 

ZJAZD

Poniedziałek

———–

————–

Wtorek

————  

————-

Poniedziałek

———-

———-

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr VI - kwiecień 2022

Poniedziałek 

04.04.2022 

ZJAZD

Wtorek

05.04.2022

ZJAZD

Poniedziałek

11.04.2022

ZJAZD

Wtorek 

12.04.2022

ZJAZD

Poniedziałek

25.04.2022

    ZJAZD        

Wtorek

             26.04.2022  

ZJAZD

Poniedziałek

———-

———–

Wtorek

———– 

———–

Poniedziałek

———— 

———-     

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr IV - kwiecień 2022

Piątek

01.04.2022

ZJAZD

Sobota

02.04.2022

ZJAZD

Piątek

08.04.2022 

ZJAZD

Sobota

09.04.2022 

ZJAZD

Piątek

22.04.2022 

ZJAZD

Sobota

23.04.2022 

ZJAZD

Piątek

29.04.2022

ZJAZD

Sobota

30.04.2022

WOLNE

Piątek

———–

                                                    ———–

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr II - kwiecień 2022

Środa

06.04.2022

ZJAZD

Czwartek

07.04.2022

ZJAZD

Środa

13.04.2022

ZJAZD

Czwartek

14.04.2022 

ZJAZD

Środa

20.04.2022 

ZJAZD

Czwartek

21.04.2022 

ZJAZD

Środa

27.04.2022

ZJAZD

Czwartek

28.04.2022

ZJAZD

Środa  

———–

                                                     ———-

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr IV - kwiecień 2022

 

Środa

06.04.2022

ZJAZD

Czwartek

07.04.2022

ZJAZD

Środa

13.04.2022 

ZJAZD

Czwartek

14.04.2022 

ZJAZD

Środa

20.04.2022 

ZJAZD

Czwartek

21.04.2022  

ZJAZD

Środa

27.04.2022

ZJAZD

Czwartek

28.04.2022

ZJAZD

Środa  

———–

                                                     ———-

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Opiekun Medyczny - semestr II - kwiecień 2022

Piątek

01.04.2022

ZJAZD

Środa

Czwartek

06.04.2022

07.04.2022

ZJAZD

ZJAZD

Piątek

            08.04.2022                                                     ZJAZD 

Środa

Czwartek

13.04.2022

14.04.2022 

ZJAZD

ZJAZD

Środa

Czwartek

20.04.2022 

21.04.2022

ZJAZD

ZJAZD

Piątek

22.04.2022  

 ZJAZD

Środa

27.04.2022

ZJAZD

Czwartek

28.04.2022

ZJAZD

Piątek

29.04.2022

                                                     ZJAZD 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr IV - maj 2022

Poniedziałek 

09.05.2022 

ZJAZD

Wtorek

10.05.2022

ZJAZD

Poniedziałek

16.05.2022

WOLNE

Wtorek 

17.05.2022

ZJAZD

Poniedziałek

23.05.2022

     ZJAZD      

Wtorek

             24.05.2022 

ZJAZD

Poniedziałek

———–

————–

Wtorek

————  

————-

Poniedziałek

———-

———-

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "TOM" - semestr VI - maj 2022

Poniedziałek 

09.05.2022 

ZJAZD

Wtorek

10.05.2022

ZJAZD

Poniedziałek

16.05.2022

WOLNE

Wtorek 

17.05.2022

ZJAZD

Poniedziałek

23.05.2022

       ZJAZD        

Wtorek

             24.05.2022  

ZJAZD

Poniedziałek

———-

———–

Wtorek

———– 

———–

Poniedziałek

———— 

———-     

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Ochrony - semestr IV - maj 2022

Piątek

06.05.2022

ZJAZD

Sobota

07.05.2022

ZJAZD

Piątek

13.05.2022 

ZJAZD

Sobota

14.05.2022 

ZJAZD

Piątek

20.05.2022 

ZJAZD

Sobota

21.05.2022 

ZJAZD

Piątek

27.05.2022

ZJAZD

Sobota

28.05.2022

WOLNE

Piątek

———–

                                                    ———–

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr II - maj 2022

Środa

04.05.2022

ZJAZD

Czwartek

05.05.2022

ZJAZD

Środa

11.05.2022

ZJAZD

Czwartek

12.05.2022 

ZJAZD

Środa

18.05.2022 

ZJAZD

Czwartek

19.05.2022 

ZJAZD

Środa

25.05.2022

WOLNE

Czwartek

26.05.2022

ZJAZD

Środa  

———–

                                                     ———-

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Technik Administracji - semestr IV - maj 2022

 

Środa

04.05.2022

ZJAZD

Czwartek

05.05.2022

ZJAZD

Środa

11.05.2022 

WOLNE

Czwartek

12.05.2022 

WOLNE

Środa

18.05.2022 

ZJAZD

Czwartek

19.05.2022  

ZJAZD

Środa

25.05.2022

ZJAZD

Czwartek

26.05.2022

ZJAZD

Środa  

———–

                                                     ———-

 

Policealne Studium Zawodowe "TOM" Opiekun Medyczny - semestr II - maj 2022

Środa

04.05.2022

ZJAZD

Czwartek

Piątek

05.05.2022

06.05.2022

ZJAZD

ZJAZD

Środa

            11.05.2022                                                     ZJAZD 

Czwartek

Piątek

12.05.2022

13.05.2022 

ZJAZD

ZJAZD

Środa

Czwartek

18.05.2022 

19.05.2022

ZJAZD

ZJAZD

Piątek

20.05.2022  

 ZJAZD

Środa

25.05.2022

ZJAZD

Czwartek

26.05.2022

ZJAZD

Piątek

27.05.2022

                                                     ZJAZD